Sanayi İnkılabı ve sömürgecilik Yarışının Avrupa ve Osmanlıya Etkileri 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih, Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 11. Sınıf

sömürgecilik yarışı XIX. yüzyılın sonlarına doğru İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini tamamlamalarıyla daha da hızlandı. Bu devletlerden Almanya, askerî gücüne güvenerek en güçlü rakip olarak gördüğü İngiltere’nin Afrika ve Uzak Doğu’daki sömürgelerini ele geçirmeye çalıştı. Bu amaçla karada ve denizde hızlı bir silahlanma çabası içine girdi.İtalya ve Almanya’nın güçlenerek Avrupa’daki siyasi dengeyi bozmaları İngiltere ve Fransa’yı endişelendiriyordu. İngiltere, Almanya’nın saldırı ihtimaline karşı, sömürge imparatorluğunu korumak için silahlanmaya önem verdi. Bir yandan da zengin petrol yataklarının bulunduğu Osmanlı topraklarını ele geçirmeye çalıştı.

Bütün bu gelişmeler Avrupa’da I. Dünya Savaşı’na giden bloklaşmalara neden olmuştur.

Üçlü İttifak

Avrupa’da yaşanan bu gerginlik ve rekabet ortamında Almanya, İngiltere’nin gücünü dengelemek amacıyla Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya ile bir araya geldi. Bu devletler 1882 yılında Üçlü İttifak’ı (Bağlaşma) oluşturdu.

Üçlü İtilafÜçlü İttifak’ın kurulması Almanya’dan çekinen İngiltere ile Fransa’yı birbirine yakınlaştırdı. Önce iki devlet arasında bir ittifak antlaşması imzalandı. Bir süre sonra bu ittifaka Rusya’nın da katılımıyla 1907 yılında Üçlü İtilaf (Anlaşma) grubu kuruldu.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi