Sanat Bilgisi ve Özellikleri


Kategoriler: Felsefe

Sanat etkinliğinde de suje obje ilgisi söz konusudur. Yalnız burada suje diğer bilgi türlerindeki sujeden yaratıcı hayal gücüyle ayrılır. Burada objeye (nesneye) yaklaşan ve onu kendine göre yorumlayan bir sanatçı sujesi (bilinci) vardır. Örneğin, ressam bir insan portresini yaparken, onu çizgi ve renk gibi sanat öğeleriyle kendine özgü olarak yorumlar. Böyle öznel bir yorumu heykeltraş mermer ve bronzla, şair de kelimelerle yapar.

Sanatçının bir nesneye, hayal gücüyle kendine özgü bir yorum katarak oluşturduğu sanat eseri de bir bilginin ürünüdür. Ama buradaki nesnel (objektif) değil, öznel (sübjektif) bir bilgidir. Bu öznel yorum nedeniyle, aynı manzarayı yapan üç ressamın resimleri birbirinden farklı olur.

Sanat Bilgisinin Özellikleri

  • Yetenek, hayal gücü ve yaratıcılık gerektirir.
  • Sanatçı ile onun yöneldiği nesne arasındaki ilişkinin sonucunda ortaya çıkar.
  • Subjektif (öznel) bir bilgidir.
  • Duyular ve sezgiler bu bilgide önemli rol oynar.
  • Güzeli bulmayı amaçlar.
  • Sanatçının birikimini yansıtır.
  • Kendine özgü bir dili vardır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar