Rusya Genel Özellikleri Coğrafya Ayt

Rusya Genel Özellikleri Coğrafya Ayt

Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

RUSYA

Yüz ölçümü: 17.075.400 km2
Nüfusu: 145.000.000
İdare şekli: Federal Cumhuriyet
Başkent: Moskova
Dili: Rusça
Dini: Hristiyanlık
Kişi başına düşen milli gelir: 7.560 dolar
Yıllık nüfus artışı: ‰ – 0.4
Şehir nüfus oranı: % 77
Okuma yazma bilmeyenlerin oranı: % 1
Ortalama yaşam süresi: Erkek: 61, kadın: 72 yıl

RUSYA’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Coğrafi Konum

 • Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesidir.
 • Ülke topraklarının çoğu Asya’da nüfusun yoğunluğu ise Avrupa’dadır.
 • Kuzeyinde Kuzey Buz Denizi, doğusunda Büyük Okyanus’un kenar denizleri Ohotsk ve Japon Denizi, güneyinde Karadeniz, Hazar Denizi, batısında ise Baltık Denizi yer alır.

Yerşekilleri

 • Dünyanın en geniş düzlüklerine sahiptir.
 • Elburz 5633 m. ile Avrupa’nın en yüksek dağıdır.
 • Obi, Yenisay, Lena, Kolima, Volga, Amur önemli nehirleridir.
 • Baykal Gölü dünyanın en büyük tatlı su rezervlerini oluşturur.
 • Ülke Ural Dağları ve Ural Nehriyle iki kıtaya bölünür.

İklim ve Bitki Örtüsü

 • Ülkenin büyük bölümünde karasal iklim görülür.
 • Ülkenin yarısından fazlası ormanlarla kaplıdır.
 • Bitki örtüsü tayga ormanlarıdır, bozkır ve çayırda görülür.

Nüfus ve Yerleşme

 • Nüfus olarak dünyanın 6. büyük ülkesidir.
 • Nüfusun büyük çoğunluğu Avrupa topraklarındadır.
 • Moskova, St. Petersburg, Gorki, Kazan önemli şehirleridir.

Tarım ve Hayvancılık

 • Ülke topraklarının % 32’si tarıma elverişlidir.
 • Tarım iklim şartlarının daha elverişli olduğu güney kesimlerde yoğunlaşmıştır.
 • Arpa, çavdar, yulaf, patates, ayçiçeği önemli tarım ürünlerindendir.
 • Hayvan miktarında dünyanın önde gelen ülkelerindendir.

Sanayi

 • Yer altı kaynakları çok zengin ve çeşitlidir.
 • Doğalgaz, petrol, demir, kömür, elmas, platin, nikel, boksit önemli yer altı kaynaklarındandır.
 • Otomotiv, silah, demir-çelik, uçak, elektronik sanayi gelişmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar