Ribozom Görevi ve Özellikleri


Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Hücre

  • Prokaryot ve ökaryot hücrelerin hepsinde bulunan, hücrede protein sentezinin yapıldığı organeldir.
  • Zarsız olan bu organelin yapısını RNA ve protein oluşturur.
  • Sayıları on binlerden milyonlara kadar değişiklik gösterir. Protein sentezinin fazla olduğu hücrelerde sayıları da fazladır.
  • Sitoplazmada serbest olarak ya da endoplazmik retikulum ve çekirdek zarı üzerinde yer alırlar. Ayrıca mitokondri ve kloroplastta da bulunurlar.
  • İki alt birimden meydana gelmişlerdir. Bunlardan biri “büyük alt birim”, diğeri “küçük alt birim” olarak adlandırılır. Normalde ayrı ayrı olan bu alt birimler, protein sentezi sırasında bir araya gelir.
  • Prokaryot ve ökaryot hücrelerdeki ribozomların temel yapıları aynıdır. Ancak alt birimlerinin boyutları ve iç yapıları arasında farklılıklar bulunur.Prokaryot, ökaryot bütün hücrelerde bulunur.
Protein sentezinin gerçekleştiği organeldir.
Amino asitler arasında peptit bağları kurularak protein üretilir.
Zarsız bir organeldir.
Ribozom, nükleoprotein yapılıdır. (Nükleoprotein = Ribozomal RNA + Protein)
Ribozom büyük ve küçük alt birim olmak üzere iki alt birimden oluşur.
Protein sentezlemediği zaman alt birimler ayrıdır. Protein sentezlendiğinde birleşirler.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi