Platon’un Varlık Anlayışı (Eflatun)


Kategoriler: Felsefe

Platon (Eflatun) (MÖ 427 – MÖ 347)

Platon, varlık anlayışını iki alem üzerinde temellendirir. Bunlardan biri “İdealar alemi”, diğeri ise “görünüşler alemi”dir. İdealar alemi gerçek varlıklardır. Evrendeki her şeyin ilk örnekleridir, asıl varlıklardır. Madde cinsinden değildirler, değişmezler.

Görünüşler alemi, İdealar aleminin bir yansımasıdır. Gerçek değillerdir, madde cinsindendirler, değişirler. Platon, bilgi felsefesinde buna paralel bir yol çizip rasyonalizmi benimsemiştir.] }

° Çinli düşünür Lao Tse'ya göre insan, varlık hakkında tam ve uygun bir yargıda bulunma gücüne sahip değildir.
° Sofist Gorgias'a göre, “Hiçbir şey var değildir, olsa bile bilinemez, bilinse bile başkalarına aktarılamaz."
Bu iki düşünürün ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlığı akılla temellendirmişlerdir.
B) Ana maddeyi araştırmışlardır.
C) Varlığı oluş olarak kabul etmişlerdir.
D) Varlığın ancak duyularla kavranacağını kabul etmişlerdir.
E) Varlığın var olup olmadığının bilinemeyeceğini savunmuşlardır.
Bilim insanı, bilimsel çalışma yaparken varlığı bir bütün olarak değil, varlığın uzmanlık alanına uygun yönünü ya da parçasını ele alarak inceler. Varlığı bütün olarak inceleme ve açıklama işi filozofa aittir.
Bu parçadan hareketle bilim hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Felsefenin varlığa yaklaşım tarzını reddettiği
B) Varlığa bakışında felsefeden etkilendiği
C) Varlığı parçalarına ayırarak incelediği
D) Uzmanlık alanlarına göre gerçekliği sınırlayarak ele aldığı
E) Somut ve olgusal olanı incelediği


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar