Pasinler Savaşı (1048) 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

Pasinler Savaşının Nedenleri

  • Selçukluların Anadolu’ya yönelik akınlarının artması,
  • Bizans’ın Gürcü desteğini de alarak Türklerin Anadolu’ya girmesini engellemek istemesi,
  • Bizans’ın Anadolu’daki otoritesini sağlama düşüncesi.

Pasinler Savaşının Gelişimi

Bizans, Türk akınlarını durdurmak ve gelen Türkleri Anadolu’dan atmak amacıyla kendi askerleri dışında Ermeni ve Gürcülerden de aldığı destekle Selçuklu ordusu üzerine yürümüş Pasinler Ovası’nda yapılan savaşta Büyük Selçuklu Devleti galip gelmiştir.

Pasinler Savaşının Sonuçları

  • Bizans ile Selçuklu Devleti arasında yapılan ilk savaştır ve yapılan savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazanmıştır.
  • Bizans’ın Anadolu’daki otoritesi sarsıldı.
  • Selçuklular Anadolu’da Van Gölü’nden Trabzon’a kadar uzanan bir bölgede hakimiyet kurdular.
  • Esir alınan Gürcü komutan Liparit’le yapılan antlaşmada Bizans’a İstanbul’daki caminin onarılmasını bu camide hutbenin Abbasi Halifesi ve Tuğrul Bey adına okutulması kabul ettirilmiştir.
  • Doğu Anadolu toprakları Selçuklu Devleti’nin kontrolüne girmiş böylece Anadolu’nun fethine zemin hazırlanmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar