Paratiroid Bezi Nedir? Hastalıkları Nelerdir? Biyoloji Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Biyoloji

PARATİROİT BEZİ

Tiroit bezinin arkasında bulunan dört parçalı bir bezdir. Ürettiği tek hormon parathormondur.

Parathormon:

Kandaki kalsiyum azaldığında parathormon salgılanır ve kandaki kalsiyum seviyesini yükseltir. Yani kalsitoninle antagonist (zıt) çalışır.

Bunu şu şekilde gerçekleştirir;

  • Kemikten kana kalsiyum geçişini sağlar.
  • Böbreklerden kalsiyumun geri emilimini arttırır.
  • Besin yoluyla alınan kalsiyumun ince bağırsakta emilimini arttırır.

* Parathormon eksikliğinde kandaki kalsiyum seviyesi azalır. Bu durum kaslarda ağrılı kasılmalara neden olur. Bu hastalığa tetani hastalığı denir.

Örnek: Aşağıdakilerden hangi insanlarda, paratiroit bezi tarafından salgılanan parathormonuıı işlevlerinden biridir?

A) Kemik dokudan kana kalsiyum geçişini uyarma
B) Boşaltım sistemi yoluyla kalsiyum atılmasını uyarma
C) Sodyum potasyum metabolizmasını düzenleme
D) Kanın ozmotik basıncını azaltma
E) Böbreklerden sodyum emilimini uyarma

Çözüm: Parathormon, kemikten kana kalsiyum geçişini sağlayarak kandaki kalsiyum seviyesini yükseltir. Cevap: A
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar