Özkütle Konu Anlatımı

Özkütle Konu Anlatımı

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, Madde ve Özkütle

Özkütle Konu Anlatımı VideosuÖzkütle Ders Notu

Kütle ve hacim maddelerin ortak özellikleridir. Maddenin birim hacminin kütlesine özkütle denir. Özkütle aynı sıcaklıktaki saf maddeler için ayırt edici özelliktir.

m kütleli V hacmindeki bir maddenin özkütlesi;

Özkütle = Kütle / Hacim (d = m / V) bağıntısından bulunur.Kütlenin birimi g, hacmin birimi cm3 alındığında özkütlenin birimi g/cm3 bulunur.

Belli bir basınç ve sıcaklıkta katı ve sıvı haldeki bir maddenin kütlesi ile hacmi doğru orantılıdır. Maddenin kütle – hacim grafiği çizildiğinde şekildeki gibi olur. Grafikteki kütle ve hacim değerleri kullanılarak maddenin özkütlesi bulunur.

Katı ve sıvı maddelerin özkütlesi sabit sıcaklıkta kütle ve hacmine bağlı değildir. Sabit sıcaklıktaki maddenin kütlesi arttırıldıkça hacmi de aynı oranda artar. Sabit sıcaklıktaki katı ve sıvıların özkütlelerinin kütle ve hacmine bağlı grafikleri şekildeki gibi olur.Bir gazın kütlesi sabitken sıkıştırılarak ya da açılarak hacmini artırıp azaltabiliriz. Özkütle hacimle ters orantılı olduğundan sıkışan gazın hacmi azalır, özkütlesi artar.

Karışımların Özkütlesi

Homojen karışabilen aynı sıcaklıktaki sıvılar karıştırıldığında farklı özkütleli bir sıvı elde edilir. Karışımın özkütlesi karıştırılan sıvıların kütle toplamı ile hacim toplamının oranından bulunur.Karışımların özkütlesi yukarıdaki bağıntı yardımıyla bulunabilir. m yerine d.V, V yerine d/m yazılabilir.

  • Karışımın özkütlesi karıştırılan sıvıların özkütlesi arasında bir ª ªdeğerdir. d ve 3d kütleli sıvılar karıştırıldığında karışımın özkütlesi d ile 3d arasında bir değer çıkar.

  • Karışan sıvıların özkütlesi karışıma giren sıvıların hacim oranına bağlıdır. Sıvılar eşit hacimde alınıyorsa karışımın özkütlesi aritmetik ortalamaya eşittir. Hangi sıvıdan fazla hacimde alınmışsa onun özkütlesine daha yakın değerde özkütle elde edilir.
  • Karışıma giren sıvıların hacim oranları değişmediği sürece karışımın özkütlesi değişmez.
  • Özkütlesi küçük sıvının üzerine özkütlesi büyük sıvı ilave edilmeye başlandığında kaptaki karışımın özkütlesi artmaya başlar. Özkütlesi büyük sıvının üzerine özkütlesi küçük sıvı ilave edilmeye başlandığında kaptaki karışımın özkütlesi azalmaya başlar.
  • Uyarı: Sıvılar karışmıyorsa özkütlesi büyük olan sıvı altta, özkütlesi küçük olan sıvı üstte bulunur. Bu sıvılar karıştırılmaya başlanınca ilk başta karışıyor zannedilse de heterojen bir karışım elde edilir. Bir süre beklendiğinde özkütlesi büyük sıvı alta geçer, özkütlesi küçük sıvı üste çıkar.

Özkütle Çözümlü Sorular

Özkütle Konu Anlatımı Video Hocalara Geldik 9. sınıf fizik

Özkütle Çözümlü Sorular Video Hocalara Geldik 9. sınıf fizik

Özkütle Konu Anlatımı Çözümlü Örnekler İsabet Akademi VideoTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi