Isı, Sıcaklık, Öz Isı Çözümlü Sorular


Kategoriler: 8. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri, Maddenin Halleri ve Isı

Soru: Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki paranteze D harfi, yanlış olanların başındaki paranteze Y harfi yazınız.
( ) Sıcaklık birimi joule veya kaloridir.
( ) Bir maddenin sıcaklığının ölçümünde o maddeyi oluşturan taneciklerin hepsi rol oynar.
( ) Eşit kütledeki fark/ı tür maddelere aynı miktarda ısı aktarılırsa sıcaklık artışları aynı olur.
( ) Sıcaklıkları farklı iki madde birbiriyle temas ettiğinde, sıcaklığı yüksek olan maddeden, sıcaklığı düşük olan maddeye doğru ısı akışı olur.
( ) Bir maddenin miktarı arttıkça öz ısısı da artar
( ) Bir maddenin aldığı ya da verdiği ısı miktarları termometre ile ölçülür.
( ) Öz ısı O harfi ile gösterilir ve birimi derece selsiyustur.
( ) Kütleleri eşit olan maddelere eşit miktarda ısı verildiğinde öz ısısı küçük olan maddenin sıcaklık artışı daha fazla olur.

Soru: Yukarıdaki tabloda sıcaklıkları ve kütleleri aynı olan alkol, su, çinko ve gümüşün öz ısıları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin doğru olabilmesi için koyu yazılmış ifadelerden hangileri kullanılmalıdır?
l. Alkol ve su aynı ortama koyulduğunda, alkol çevresine daha fazla / az ısı aktarır.
II. Çinko ve gümüş aynı ortama koyulduğunda, çinko çevresine daha fazla / az ısı aktarır.
Sıcaklıkları ve kütleleri aynı olan maddelerden öz ısısı fazla olanın çevresine aktardığı ısı enerjisi daha fazladır. Bu durumda sıcaklıkları ve kütleleri aynı olan alkol ve su aynı ortama koyulduğunda alkol çevresine daha az ısı aktarır. Sıcaklıkları ve kütleleri aynı olan çinko ve gümüş aynı ortama koyulduğunda çinko çevresine daha fazla ısı aktarır. Buna göre l. cümlenin doğru olabilmesi için az, II. cümlenin doğru olabilmesi için fazla ifadeleri kullanılmalıdır.

Soru: Aşağıdaki tabloda öz ısıları verilen maddelerin sıcaklıkları ve kütleleri eşittir. Bu maddeler özdeş ısıtıcılar ile ısıtıldığında son sıcaklıkları eşit oluyor. Buna göre hangi maddenin ısıtılma süresi daha fazladır?
Bir maddenin sıcaklığını 1°C artırmak için gerekli olan ısı miktarına o maddenin öz ısısı denir. Buna göre öz ısısı fazla olan maddenin sıcaklığını 1°C artırmak için maddeye verilmesi gereken ısı daha fazladır. Dolayısıyla kütleleri aynı, öz ısıları farklı olan maddelerin sıcaklıklarını eşit miktarda artırmak için öz ısısı büyük olana daha fazla ısı verilmelidir. Demir, bakır, alüminyum ve kurşunun ilk ve son sıcaklıkları eşit olduğuna göre, sıcaklık artışları da eşittir. Bu durumda öz ısısı en büyük olan alüminyuma verilen ısı miktarının daha fazla olduğu söylenebilir. Maddeler özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığına göre, alüminyumun ısıtılma süresi daha fazladır.

Soru: Aşağıda verilen ifadeler için ne söylenebilir?
1. Bir maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi ısı olarak tanımlanır.
2. Maddelerin aldığı ya da verdiği ısı miktarları termometre ile ölçülür.
3. Isı maddelerde sıcaklık değişimine sebep olabilir.
Bir maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi sıcaklık olarak tanımlanır. Maddelerin aldığı ya da verdiği ısı miktarları termometre ile ölçülemez ancak kalorimetre kabı kullanılarak hesaplanabilir. Isı maddelerde sıcaklık değişimine sebep olabilir. Buna göre verilen ifadelerden 1 ve 2. yanlış, 3. doğrudur.

Soru: Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki paranteze D harfi, yanlış olanların başındaki paranteze Y harfi yazılıyor. Buna göre parantezlere sırasıyla hangi harfler yazılmıştır?
( ) Öz ısı maddenin miktarına bağlıdır.
( ) Farklı cins maddelerin öz ısıları farklıdır.
( ) Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
( ) Öz ısı c harfi ile gösterilir.
Bir maddenin sıcaklığını 10C artırmak için gerekli ısı miktarına o maddenin öz ısısı denir. Farklı cins maddelerin öz ısıları farklıdır. Öz ısı, madde miktarına bağlı olmayıp maddenin cinsine bağlı olduğundan maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Öz ısı c harfi ile gösterilir. Buna göre verilen ifadelerin başındaki parantezlere sırasıyla Y, D, D, D harfleri yazılmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi