Osmanlıda Ordu Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

ORDU

Osmanlı ordusu ana hatlarıyla şu şekilde oluşmaktaydı.1. Merkez Ordusu

Kapıkulu Piyadeleri (Yayalar)

Acemi Oğlanlar Ocağı: Devşirme sistemi yoluyla alınanların harp usulü ve nizamını öğrenmek için getirildikleri ocaktır.

Yeniçeri Ocağı: Kapıkulu ordusunun en kalabalık askeri sınıfı olan Yeniçeri Ocağı Birinci Murat döneminde kuruldu. Evlenmeleri yasak olan Yeniçeriler kışlada yatıp kalkarlardı. Piyade olarak savaşlara katılırlardı.

Cebeci Ocağı: Yeniçeri Ocağı’na ok, yay, tüfek, kurşun ve zırh gibi silahların yapımı, tamiri ve korunması görevini yapan ocaktır.

Top Arabacıları: Top dökümü yapan ve topları savaş alanına götüren ocaktır.

Topçu Ocağı: Topları savaş alanında kullanan bu askeri ocak Birinci Murat döneminde kuruldu.

Humbaracı Ocağı: Havan toplarını ve elle atılan bombaları yapan ocaktır.Lağımcılar: Kale kuşatmaları sırasında fitil döşeyerek surları yıkan askeri ocaktır.

Kapıkulu Süvarileri (Atlı Kuvvetler): Kapıkulu Ordusu’nun en itibarlı sınıfıdır. Altı bölükten meydana geldikleri için altı bölük halkı adıyla da anılırlardı.

Kapıkulu süvarileri şu sınıflardan oluşurlardı;

  • Sipahiler
  • Sol garipler
  • Silahtarlar
  • Sağ Ulufeciler
  • Sağ garipler
  • Sol Ulufeciler

2. Eyalet Kuvvetleri

Osmanlı ordusunun en kalabalık askeri sınıfıydı. Tamamen Türklerden oluşan bu kuvvetler sadece savaş sırasında toplanırdı. Savaş olmadığı zaman topraklarında tarımla uğraşırlardı. Bütün masrafları dirlik sahibi tarafından karşılanırdı ve böylece devlet masraf yapmadan savaş sırasında büyük bir orduya sahip olurdu.

3. Yardımcı Kuvvetler

Akıncılar: Sınır boylarında oturan akıncılar düzenledikleri baskınlarla düşmanın moralini bozar, askeri ve ekonomik kaynaklarını çökertir ve ulaşım sistemini felce uğratırlardı.

Deliler: Ordunun ön saflarında yer alır ve korkusuzca düşmanı saldırırlardı. Türklerden meydana gelen kuvvetlerdir.

Bağlı Devlet Askerleri: Bağlı beylik ve devletlerden gelen kuvvetlerdir.

Gönüllüler: Gaza ve cihad amaçlı olarak savaşlara katılan kişilerdir.4. Donanma

İlk Osmanlı donanması Karesioğullarından devralınan küçük bir deniz kuvveti idi. Yıldırım Bayezid döneminde Gelibolu’da ilk Osmanlı tersanesi açıldı ve böylece donanmaya önem verildi. Yükselme döneminde Haçlılara karşı karadaki üstünlük mücadelesi denizlere kayınca Kanuni Sultan Süleyman tarafından Akdeniz’in en güçlü donanması oluşturuldu. Bu donanma sayesinde Akdeniz Türk gölü yapıldı, Fransa’ya yardım götürüldü ve Hint deniz seferlerine çıkıldı. XVI. yüzyıldan sonra Osmanlı denizciliği ve donanmacılığı Avrupa’daki tekniğin gerisinde kalınca siyasi gelişmeler de devletin aleyhine gelişti.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi