Osmanlı İmparatorluğu Gerileme Dönemi (1699 – 1792)


Kategoriler: Tarih

1. Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemindeki padişahları;

22. II. Mustafa (1695 – 1703)
23. III. Ahmet (1703 – 1730)
24. I. Mahmut (1730 – 1754)
25. III. Osman (1754 – 1757)
26. III. Mustafa (1757 – 1774)
27. I. Abdülhamid (1774 – 1789)
28. III. Selim (1789 – 1807)2. Osmanlı Devleti’nin Gerileme Döneminde yani 18. yüzyıldaki genel siyaseti, bir önceki dönemde imzaladığı 1699 Karlofça ve 1700 İstanbul Antlaş­malarıyla kaybedilen topraklarını yeniden kazanmak olmuştur.

3. Osmanlı Devleti 18. yy. da bozulan kurumlarının ıslahını sağlayarak eski ihtişamına dönmeyi amaçlamıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi