Osmanlı Devleti’nde Yabancı Okullar Tyt-Ayt Tarih


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

Osmanlı Devleti’nde Yabancı Okullar

  • Osmanlı Devleti’nde azınlıklar tarafından açılan okullar zamanla yabancı devletlerin himayesine girmiş, okul sayısını artırmak isteyen yabancı devletler Osmanlı ülkesinde himayelerine aldıkları gayrimüslim toplulukların okullarıyla birlikte kendi adlarına da okullar açmışlardır.

Bilgi: Resmi tarihli ilk Fransız okulu, 18 kasım 1583’te Cizvit rahiplerinin açtığı Sait- Benoit (Sen Bönua) Fransız okuludur. Amerika’nın Osmanlı topraklarındaki ilk kurumu 1859’da açılan Harput Amerikan Koleji’dir. Ermenilerin ilk resmi okulu ise Amerika iş birliği ile 1790’da Kumkapı’da açılmıştır.

  • 1860’lı yıllarda yaklaşık 1600 civarına ulaşan yabancı okullar özellikle Orta Doğu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul’da açılmıştır.

NOT: 1894 yılında Elazığ’da 83, Bitlis’te 22, Diyarbakır’da 22, Erzurum’da 24 protestan okulu; 1910 yılında Beyrut’ta 44 Rus okulu, 1917 yılında yalnızca İstanbul’da 83 İngiliz okulu faaliyet göstermiştir.

  • Osmanlı Devleti’ne yabancı ve azınlık okulları karşısında modern eğitim veren kendi eğitim kurumlarına yer vermiştir.

Örnek Soru: 1860’larda özellikle Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu toprakları başata olmak üzere 1600 civarında yabancı okul faaliyet göstermiştir. 1894’te Elazığ’da 83, Bitlis’te 22, Diyarbakır’da 22, Erzurum’da 24 Protestan Okulu; 1910’da Beyrut’ta 44 Rus Okulu ve 1917’de sadece İstanbul’da 83 İngiliz Okulu faaliyet göstermiştir.

Yabancı Okulların Osmanlı’daki faaliyetleri;

I. eğitim faaliyetlerinin yabancı okullar aracılığıyla yürütülmesi,
II. misyonerlik faaliyetlerinin yabancı okullar üzerinden sürdürülmesi,
III. Batılı tarzda eğitim veren okulların yaygınlaştırılması

durumlarından hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III D ) I ve III E) II ve III] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar