Osmanlı Coğrafyasında Dıştan İçe Göçler Tarih 11.Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih

OSMANLI COĞRAFYASINDA DIŞTAN İÇE GÖÇLER

1848’de Macarlar ile Avusturya arasında özerklik konusunda anlaşmazlık çıktı. Macarlar ile Avusturya arasında çatışmalar çıktı. Macarlar Avusturya ordusunu mağlup etti. Avusturya Rusya’dan yardım aldı. Macarlar Rus ve Avusturya’ya karşı başarılı olamadı. Mecburen Osmanlı Devlerine iltica etiler. 1849 senesinde Osmanlı’ya iltica eden Macar sayısı 10 bini buldu.XIX. yüzyılın sonu XX. Yüzyılın başlarında Yahudi aleyhtarlığı arttı. Yahudiler 1880-1914 arasında yoğun göçler başlattılar Göç ettikleri coğrafyalardan biri de Osmanlı Devleti’ydi. Osmanlı’ya göç eden Yahudiler özellikle Anadolu, Suriye, Filistin ve Selanik’e yerleştiler. Yahudilerin asıl yerleşmek istedikleri saha Arz-ı Mevud yani vaadedilmiş topraklar dedikleri Filistin bölgesiydi. Zaten 1897 Basel Deklarasyonu’nda Filistin’de bir Yahudi devleti kuracaklarını ilan etmişlerdi. 1908’de Filistin’de bulunan sayı 80 bin civarı iken 1948’de bu sayı 550 bine yaklaşmıştı. Tarihçi Kemal Karpat’ın araştırmalarına göre 1860-1915 arasında Osmanlı topraklarına yaklaşık 120 bin Yahudi göç etmiştir.

Macar ve Yahudi göçlerine ek olarak 1920’de gerçekleşen Rus mültecileri de azımsanmayacak kadar çoktur. 1917-1922 arasında Rusya’da çıkan iç savaşta Kızıl Ordu’ya karşı başarılı olamayan Beyaz Ordu mensubu yaklaşık 250 bin kişi Osmanlı Devleti’ne sığındı.

İran’dan da Osmanlı ülkesine yoğun göçler yaşanmıştır. Kimisi siyasi suçlu, kimisi işsiz insanlardı. Ayrıca Rusya’nın 1908’de Tebriz’i işgal etmesi sonucunda Tebriz savunmasına başarılı olamayan savaşçılar da Osmanlıya sığındılar. Tabi tüm bu göçlerin haricinde Ermeni, Bulgar ve Rum göçleri de yaşanmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi