Osmanlı Basınının Ortaya Çıkışı 11.Sınıf Tarih


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih

Osmanlı Basınının Ortaya Çıkışı

Basın, günlük ya da haftalık, olarak, güncel olaylara ilişkin bilgileri içeren yayınların bütünüdür. Genellikle günlük basın ürünlerine gazete, haftalık, on beş günlük veya aylık yayınlanan basın ürünlerine de dergi denilmektedir.

Kamuoyu; bir toplum içinde yaşayan insanların belli bir olgu, kavram, olay ya da inanç üzerindeki ortak yargısı ya da bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halk oyu şeklinde tanımlanabilir.

Basın, toplumun algısını ve düşüncesini değiştirmede yani kamuoyu oluşturmada en etkin kurumdur.

Basın, Osmanlı toplumunun Avrupa’dan XIX. yüzyılda aldığı kurumlardan biridir. Osmanlı topraklarında ilk süreli yayını 1795 yılında Fransız elçiliği başlatmıştır. İlk önce Bulletin Des Nouvelles (Haberler Bülteni) sonra Française de Constantinople (İstanbul’un Fransız Gazetesi) adını taşıyan bu yayınlar Fransız Devrimi’ni anlatmak ve savunmak amacını taşıyan siyasi propaganda içerikli yayınlardır. Bu yayınlar Osmanlı toplumu üzerinde hiç etkili olmamıştır.

Osmanlı basınının başlangıcı iki süreli yayınla başlar. Birincisi İzmir’de ilk ticari içerik ağırlıklı, Fransızca olan Spectatuer Oriental (Doğulu Seyirci),
ikincisi ise yarısı Türkçe yarısı Arapça olan Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın çıkarttığı Vekayi-i Mısriyye’dir. Vekayi-i Mısriyye, valinin yönetimle ilgili talimatlarını memurlarına iletmek amacıyla çıkarılmış siyasi içerikli bir gazeteydi. Bu gazete Osmanlı toplumunda çok dilli resmi gazete geleneğini başlatmıştır. Diğer taraftan ilk Türkçe-Rumca resmi gazeteyi de (Vekayi-i Giridiye) 1831 yılı başında yine Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa yayınlatmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar