Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler 5. Sınıf


Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Nüfus: Belirli bir zamanda sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısı olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye nüfus dağılış haritası incelendiğinde İllerimizin farklı nüfuslara sahip olduğu görülmektedir. Bir ilin nüfusunun fazla veya az olmasında etkili olan çeşitli faktörler vardır.

Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

Doğal Faktörler:

  • Yer şekilleri: Yükselti ve engebenin olduğu yerlerde nüfus azdır.
  • İklim: İklim koşullarının elverişli olduğu yerlerde nüfus fazladır.
  • Bitki örtüsünün Gür ormanlık alanlar yerleşmeyi sınırlandırdığı için buralarda nüfus fazla değildir.
  • Su Kaynakları: Göl kenarları, akarsu boyları sık nüfuslanmıştır.

Beşeri ve Ekonomik Faktörler:

  • Tarım ve hayvancılık: Tarım ve hayvancılığın geliştiği yerlerde nüfus fazladır.
  • Sanayi ve Ticaret: Sanayi ve ticaretin geliştiği yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır
  • Yeraltı Zenginliği: Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan yerler sık nüfuslanmıştır.
  • Turizm: Turizmin geliştiği merkezlerde nüfus fazladır.

Hakkâri, Ardahan ve Kars illeri iklimin elverişsiz olması yer şekillerinin engebeli olması, tarım alanlarının yetersiz
olması, ulaşım ve sanayinin gelişmemiş olması gibi nedenlerle seyrek nüfusludur. Muğla’da iklim elverişli olmasına rağmen yer şekillerinin engebeli olması, tarım alanlarının sınırlı olması nüfuslanmayı olumsuz yönde etkilemiştir. Bu yüzden seyrek nüfusludur. İstanbul, Bursa ve İzmir illeri iklimin elverişli olması, sanayi, ulaşım, turizm ve ticaretin gelişmiş olması nedeniyle yoğun nüfusludur.

Ben Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşıyorum. Bu bölgede yer şekilleri engebeli, iklim sert olduğu için nüfus azdır. İnsanlar genellikle verimli topraklarla kaplı ve iklimin daha elverişli olduğu ovalarda yaşar. Ulaşımın zor olması
sanayi ve ticaretin gelişmesini engellemiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar