Nötr Atom, Anyon ve Katyon (İyon) 9. Sınıf Kimya

Nötr Atom, Anyon ve Katyon (İyon) 9. Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Atomun Yapısı, Kimya

Nötr Atom

Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atomlara nötr (yüksüz) atom denir.

İyon

Bir atomun elektron alması ya da vermesi sonucunda oluşan pozitif (4) ya da negatif (-) yüklü taneciklere iyon denir. Pozitif yüklü iyonlara katyon, negatif (-) yüklü iyonlara anyon denir.

Katyon

* Nötr bir atom elektron verdiğinde katyon oluşur.

* Na+,Mg2+, Al3+

* Proton sayısı elektron sayısından fazladır.

P+>e

* Nötr bir atom elektron verdiğinde;

  • Çekirdeğin çekim gücü değişmez.
  • Elektron başına düşen çekim gücü artar.
  • Çap küçülür.

Anyon

* Nötr bir atom elektron aldığında anyon oluşur.

* F,O2-,N3-

* Elektron sayısı proton sayısından fazladır.

  • e>P+

* Nötr bir atom elektron aldığında;

  •  Çekirdeğin çekim gücü değişmez.
  •  Elektron başına düşen çekim gücü azalır.
  • Çap artar.

Örnek: P3- iyonunun 16 nötronu ve 18 elektronu vardır.

Buna göre,

a) P nin atom numarasını

b) Kütle numarasını bulunuz.

Çözüm:

a) Nötr bir atomda proton sayısı elektron sayısına her

zaman eşittir. Nötr P atomunun elektron sayısı; 18 —3 = 15 tir. Buna göre P nin atom numarası 15 tir.

b) Kütle no = proton sayısı + nötron sayısı
Kütle no = 15 + 16 = 31 olarak bulunur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar