Nötr Atom, Anyon ve Katyon (İyon)

Nötr Atom, Anyon ve Katyon (İyon)

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Atomun Yapısı, Kimya

Nötr Atom: Atomun katmanlarında bulunan elektron sayısı ile çekirdeğinde bulunan proton sayısı eşit ise pozitif yük sayısı, negatif yük sa- yısına eşit olduğundan nötr olur.

Nötr atom : Proton sayısı = Elektron sayısı

İyon: Kimyasal olaylar atomların elektron alışverişi yapmasıyla ya da elektronların atomlar arasında ortaklaşa kullanılmasıyla gerçek- Ieşir. Atomların elektron alışverişi yapmaları durumunda elektron sayısı artar ya da azalır. Bu durumda atomun nötr hâli bozulur. Yani elektron sayısı, proton sayısından farklı olur.

  • Proton sayısı, elektron sayısından farklı olan pozitif (+) ya da negatif (-) yüklü taneciklere iyon denir.
  • Birden fazla sayıda atomun bir araya gelmesi sonucunda oluşan iyonlar da vardır bu tür iyonlara kök iyon adı verilir.
  • Anyon (- yüklü iyon): Bir atomun elektron alması sonucu oluşan iyondur. Alınan elektron sayısı kadar negatif yüklüdür.

  • Katyon (+ yüklü iyon): Bir atomun elektron vermesi sonucu oluşan iyondur. Verilen elektron sayısı kadar pozitif yüklüdür.

Bir atomun sahip olduğu yük proton sayısından elektron sayısının çıkartılması ile hesaplanır.

İyon yükü  = Proton Sayısı (P) – Elektron Sayısı (e)

Nötr atomlarda,
Proton sayısı = Elektron sayısı

Katyonlarda,
Proton sayısı > Elektron sayısı

Anyonlarda,
Elektron sayısı > Proton sayısı

  • Bir atom ya da iyon elektron aldıkça yük değeri alınan elektron sayısı kadar küçülür.
  • Bir atom ya da iyon elektron verdikçe yük değeri verilen elektron sayısı kadar büyür.
  • Bir atom elektron verdiğinde her zaman son katmanından elektron verir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar