Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Tyt Türk Dili ve Edebiyatı

NOKTALAMA İŞARETLERİ

Nokta (.)

1) Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
Şiir, nesre çevrilemeyen nazımdır.

2) Bazı kısaltmaların sonuna konur.
Dr. (doktor), Prof. (profesör), vb. (ve benzeri), İng. (İngilizce)…

3) Sayılardan sonra sıra belirtmek için (—ıncı ekinin anlamını karşılamak için) konur:
21. (yirmi birinci); II. Mehmet, XIX. yüzyıl…

4) Arka arkaya sıralandıkları için virgülle ya da kısa çizgiyle ayrılan sayılardan sadece sonuncu sayıdan sonra nokta konur:
6, 9 ve 23. sorular; XVI — XVllI. yüzyıllar arasında divan şiiri…

5) Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur.

6) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı belirten sayıları birbirinden ayırmak için konur.
14.7.2002, 19.V.1998…

Tarihlerde ay isimleri yazıyla belirtildiğinde ay isimlerinden önce ve sonra nokta kullanılmaz: 23 Haziran 1993, 19 Ocak 2011…

7) Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
Sınav 09.30’da başladı.

8) Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur.
Beşir Ayvazoğlu, Kuğunun Son Şarkısı, Kapı Yayınları, İstanbul, 2014.

9) Genel Ağ adreslerinde kullanılır:
http://tdk.org.tr, www.limityayinlari.com.tr

10) Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan ayrılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur.
1.000.000, 4.300.500, 59432523…

11) Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır.
5.6:30, 12.6:72 vb.

Örnek:  Kardelenler açmış karı görmeden (I) Birini koparıp yakama takmak istedim, içim elvermedi (II) Kara topraklar üstünde ak kardelenler (III) Oysa onlar ak karın üstünde yükselmeliydi (IV) Toprakta kar değil, kar suyu bile yok (V) Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine nokta getirilemez?

A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

ÇÖZÜM: I, II, IV ve V numaralı yerlerdeki cümleler tamamlandığı için “nokta” fakat III numaradaki cümle tamamlanmadığı için “üç nokta” konur. Cevap C seçeneğidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar