Kategoriler: 4. Sınıf Türkçe, Türkçe

Niteleme Sıfatları:

Varlıkların durumunu, şekillerini, rengini, hareketini belirten sıfatlara niteleme sıfatı denir.

kırmızı araba, siyah ayakkabı, dağınık oda, dar paça, geniş yol, kolay soru, yaşlı adam, taze ekmek”

Niteleme sıfatını bulmak için “nasıl” sorusunu sorarız.

Çözümlü Örnek:

Aşağıda verilen cümledeki sıfatları bulalım.

Kırmızı otobüs dar yolda ilerliyordu.”

Nasıl otobüs? Nasıl yol? sorularını sorarak doğru cevaba ulaşıyoruz.

Niteleme sıfatını bulmak için aşağıdaki sorulardan hangisi sorulur?

A) Nasıl     B) Niçin     C) Nerede     D) Ne Zaman

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olan bir sözcük yoktur?
A) O kız, okula gelmedi.
B) Bu adam benim amcam.
C) Bunlar arkadaşlarım Ali ve Hasan
D) Şu ev, bizim evimiz.

Aşağıdaki sıfatların hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) üçüncü çocuk
B) yirmişer lira
C) yarım ekmek
D) kaç kişi

Sıfatlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sıfat mutlaka bir adın önüne gelir.
B) “Sıfatlar “-lar” çekim ekini alabilir.
C) Sıfat adı niteler ve belinin
D) Bazı sıfatlar cümleye soru anlamı verir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar