Niğbolu Savaşı (1396) 10. Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 10. Sınıf, Tarih

Niğbolu Savaşı Nedenleri

 • İstanbul’un Osmanlılar tarafından kuşatılması ve Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi
 • Osmanlı Devleti’nin Bulgar Krallığı’nı ortadan kaldırması ve sınırlarını Tuna Nehri’ne kadar genişletmesi
 • Yıldırım Bayezid’in Bosna ve Arnavutluk’a yaptığı akınlar sonunda buralara yerleşmeye çalışması

Niğbolu Savaşı Sonuçları

 • İstanbul kuşatmasını kaldıran Yıldırım ordusuyla Haçlılar tarafından kuşatılmış Niğbolu Kalesine ulaştı. Fransız şövalyelerin saldırısıyla başlayan savaş Osmanlı Devleti’nin kesin zaferiyle sonuçlandı. Bu zaferle birlikte;
 • Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
 • Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezid’e “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanını verdi.
 • Bosna-Hersek Osmanlı koruyuculuğuna girdi.
 • Ankara Savaşı’ndan sonraki kargaşa ortamında, Osmanlı Devleti’nin doğu toprakları parçalanırken bu zafer, Balkan topraklarının bir bütün içinde kalmasına etki etti.

Niğbolu Savaşı nedeniyle kaldırılan İstanbul kuşatması, Niğbolu zaferinden sonra yeniden başlatıldı. Boğazdan geçen gemileri denetlemek amacıyla Anadolu Hisarı yaptırıldı. İstanbul’un ikinci kez kuşatılması 1401 yılı ortalarına kadar sürdü. Timur’un Anadolu topraklarına girmesi ve Osmanlı Devleti’nin varlığını tehdit etmesi üzerine Yıldırım Bayezid Bizans’la bir antlaşma imzalayarak kuşatmayı kaldırdı. Bu antlaşmaya göre;

 • İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulacak ve bir cami yaptırılacak.
 • Türkler arasındaki davalara bakmak için bir kadı tayin edilecek.
 • Bizans her yıl Osmanlılara vergi verecekti.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar