Kategoriler: 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Misakımillî Kararları

1. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

 • Millî sınırlar, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada İtilaf Devletlerinin işgaline uğramayan her yerdir.

2. İşgale uğrayan Arap ülkelerinin durumu 0 bölge halkının vereceği kararlara göre belirlenecektir. (Halk oylaması—Referandum)

3. Batı Trakya’nın durumu da halk oyu ile tespit edilecektir.

4. Halk oyu ile ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan, Batum’da (Evliye-i Selase) gerekirse halk oylaması yapılacaktır.

5. Boğazların güvenliği sağlandığı takdirde Boğazlar ticaret gemilerinin geçişine açık olacaktır.

6. Azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar hak verilecektir.

 • Azınlık hakları sınırlandırılmış olup hakların karşılıklı olması prensibi kabul edilir.

7. Millî ve ekonomik gelişme için tam bağımsızlık şart olduğundan, gelişmemizi engelleyen siyasal, adli ve mali ayrıcalıklar kaldırılmalıdır.

 • Kapitülasyonlara tepki gösterilmiştir.

Önemi

 • Kurtuluş Savaşı’nın amaçları ve dayandığı ilkeler bir program hâline getirilmiştir.
 • Erzurum ve Sivas Kongrelerinde bağımsızlıkla ilgili olarak alınan kararlar Osmanlı Devleti’nin meclisinde onaylanarak “yasal” hâle gelmiştir.
 • Mustafa Kemal’in düşünceleri Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilerek, büyük bir siyasi zafer kazanılmıştır.
 • İşgaller kabul edilmemiş, Türklerin özgürce yaşayacağı ülkenin sınırları belirlenmiştir.
 • Tam bağımsızlık bilinci yerleşmiştir.
 • Tartışma konusu olan topraklarda halk oylaması yapılması önerilerek barışçı çözümlerden yana olunduğu gösterilmiştir.
 • Millî Mücadele Dönemi’nde Boğazların durumundan ve kapitülasyonlardan bahsedilen ilk belgedir.
 • Kongrelerde bağımsızlıkla ilgili alınan kararlara Misakımillî’de yer verilmesine rağmen ulusal egemenlik ve saltanat yönetimi ile ilgili alınan kararlara yer verilmemiştir. Bu durumun nedeni ulusal bağımsızlık amacında birlik ve beraberliği sağlamak, bölünmeleri önlemektir.

Sonuçları

İtilaf Devletleri Osmanlı Mebusan Meclisi’nde kendilerine karşı bir karar çıkmasını beklemiyorlardı. Ancak Misakımillî’nin ilanı ile ulusal güçlerin İstanbul Hükümeti üzerindeki etkisini artırması ve Mecliste bağımsızlık kararının alınması, tepki göstermelerine neden olmuştur. Gelişmelerden rahatsız olan İngilizler bu kararların iptali için hükümete baskı yaparak, Misakı millî’yi zorla yürürlükten kaldırmak istemişlerdir. Meclis kararı geri almayınca 16 Mart 1920’de İstanbul resmen işgal edilmiştir.

Osmanlı Mebusan Meclisinin İtilaf Devletleri tarafından basılması, meclisin dağıtılmasına zemin hazırlamıştır. Bu durum İtilaf Devletlerinin ulus iradesine el koymasına yol açmıştır.

Mustafa Kemal’in aynı gün çıkardığı bir beyanname ile,

a. İşgal protesto edilmiştir.
b. İstanbul Hükümeti ile tüm ilişkiler kesilmiştir.
c. Çekilen telgraflarla işgal hareketi tüm Anadolu’ya duyurulmuştur.
d. Ankara’da yeni bir meclisin toplanması için çağrıda bulunulmuştur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar