Metafizik – Ontoloji İlişkisi


Kategoriler: Felsefe

Metafizik, Yunanca kökenli bir sözcük olup, dilimizde fizik ötesi olarak ifade edilmektedir. Metafizik, bilimin eksik bıraktığı alanları tamamlama çabası gösteren bir felsefe disiplinidir. Felsefenin varoluşundan bu yana felsefi görüşlerde değişik anlamlarda da olsa yer almıştır. Metafizik terimine bu nedenle uzun süre ilk felsefe, bilimlerin bilimi, veya doğaüstü bilgi gibi anlamlar yüklenmiştir. Ancak Yeniçağda doğa bilimlerinin gelişmesiyle metafizik, başlangıçtaki gücünü yitirmiştir.

Metafizik (fizik ötesi) ile ontoloji (varlık felsefesi) kelime anlamları yönünden değil, konu alanları bakımından bir benzerlik gösterirler. Ancak metafiziğin, varlığı çok geniş ve kapsamlı olarak ele almasına karşılık, ontoloji, varlığı daha sınırlayıcı bir şekilde ele almıştır. Felsefe hem metafizik hem de ontoloji aracılığıyla, varlık hakkında tümel açıklamalar yaparak, onun özünü (niteliğini), ilk neden ve ilkelerini araştırır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar