Mercekler ve Aynalar Soru Çözümleri video 10. sınıf


Kategoriler: Ders Videoları

Mercekler ve Aynalar soru çözümleri video 10. sınıf Umut Hoca] }

ALIŞTIRMALAR

1. Işığın bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken ………………….. değiştirmesine kırılma denir.
2. Çukur aynalar ışığı odaklayan tümsek aynalar ise ışığı ………………….. aynalardır.
3. Işık şiddetinin birimi ………………….. .
4. Saydam maddelerden yapılan prizmalara ………………….. denir.
5. Işığın boşluktaki hızının herhangi bir saydam ortamdaki hızına oranına o ortamın ………………….. denir.
6. Kırılma açısını 90o yapan gelme açısına ………………….. denir.
7. Asal eksene paralel gelen ışınların mercekten kırıldıktan sonra toplandığı yere merceğin ………………….. denir.
8. Teknolojide önemli bir yeri olan ………………….. kablolarda bir uçtan giren ışık tam yansımalar yaparak diğer uçtan çıkar.
9. Çukur aynalarda odak mesafesi aynanın ………………….. yarısı kadardır.
10. Işık hem ……………………… hem de tanecik özelliği gösterir.
11. Aynalara gelen ışığın ………………….. yansıma şeklini etkilemez.
12. ………………….. bir ışık kaynağından bir yüzeye gelen ışık miktarına denir.
13. Birim yüzeye düşen ışık akısı miktarına ………………….. şiddeti denir.
14. Boyanın ana renkleri cyan, ………………….. ve sarıdır.
15. Işığı hiç geçirmeyen maddelere ………………….. madde denir.
16. Bir merceğin odak büyüklüğü yapıldığı ………………….. bağlıdır.
17. Yansıma kanunlarına göre gelen ışın, ………………….. ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir.
18. Aynalar düz ve ………………….. olmak üzere ikiye ayrılır.
19. Snell Yasası’na göre kırılma açısı, ışığın geldiği ortamın kırılma indisi ve ışığın geçtiği ortamın kırılma indisi ile birlikte hangi niceliğe bağlıdır?
20. Çevreye atılan cam kırıklarının ve içerisinde su bulunan pet şişelerin yangına sebep olmaları bu cisimlerin hangi mercek çeşidi gibi davranmalarından kaynaklanır?
21. Kesiti ikiz kenar dik üçgen biçiminde camdan yapılmış prizmalara ne ad verilir?
22. Kırmızı, yeşil ve mavi renkli ışınlar beyaz perde üzerindeki aynı noktaya düşürülürse hangi renk görülür?
23. Evlerde kullanılan çanak antenlerin yapısı hangi ayna çeşidine benzer?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar