Melih Cevdet Anday Eserleri Özellikleri Garipçiler AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

MELİH CEVDET ANDAY (1915 – 2002)

15 Kasım 1936’da Varlık dergisinde yayımlanan ‘Ukde’ adlı şiiriyle şairliğe ilk adımını atmıştır.M.C. Anday ve M.C.A. imzalarını ve H. Mecdi Velet, Murat Tek, Yaşar Tellidere takma adlarını kullanmıştır.

Orhan Veli ile beraber yola çıkan, fakat bireysel bir ilhama ve şair mizacına sahip olmadığı için, çeşitli üslupları deneyen bir şairdir.

1946’dan sonra sanatını romantik ögelerden kurtararak sosyal temellere dayandırmıştır.

1950’den sonra yazdığı şiirlerde imge ve simgeler değer kazanmaktadır.

Şiirlerinde duygudan çok düşünce ön plândadır.

Yunan mitolojisinden geniş alıntılarla, çağdaşi ilimlerin formülleriyle şiirini duygudan alabildiğine uzaklaştırmıştır.

Son şiirlerinde vecizeler (özdeyişler) söylemiş, nüktelerden ibaret, çarpıcı, kısa dizeler yazmıştır.

Melih Cevdet’in şiirleri, iki döneme ayrılabilir:a) Garip’ten Yanyana’ya uzanan 1941/1956-1950 dönemini kapsayan yaklaşık 20 yıllık süreye yayılan Garip ve Toplumcu Şiir Dönemi.

b) Kolları Bağlı Odysseus’tan Güneşte’ye uzanan 1963-1989 dönemini kapsayan 26 yıllık süreye yayılan Düşünsel ve Tarihsel/ Söylemsel Şiir Dönemi. 1963’te yayımladığı “Kolları Bağlı Odysseus”la birlikte betimlemelere ve imgelere geniş yer veren diliyle Garipçiler’den uzaklaşır. Anlam soyutlamalara yer vermiş, uzak çağrışımlı sözcüklere dayalı tamlamalar kurmuştur.

Eserleri

Şiir: Garip (Orhan Veli ve Oktay Rıfat’la beraber), Rahatı Kaçan Ağaç, Telgrafhane, Yan Yana, Tanıdık Dünya, Yağmurun Altında, Kolları Bağlı Odysseus, Göçebe Denizin Üstünde, Teknenin Ölümü, Sözcükler, Ölümsüzlük Ardında Gılgamış, Güneşte

Roman: Gizli Emir, İsa’nın Güncesi, Aylaklar, Meryem Gibi, Raziye, Yağmurlu Sokak

Oyun: İçerdekiler, Ölümsüzler, Dört Oyun (Yarın Başka Koruda, Dikkat Köpek Var, Ölüler Konuşmak İsterler, Müfettişler) Mikadonun Çöpleri

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi