Mayoz Bölünme Çözümlü Sorular (8. Sınıf)


Kategoriler: Fen Bilimleri

Mayoz Bölünme Çözümlü Sorular

Mayoz Bölünme Etkinlikler] }

Soru: Aşağıda hayvan hücresinde gerçekleşen mayoz bölünme şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre l, II, III ve IV numaralı hücrelerden hangilerinin kromozom sayıları aynıdır?
Mayoz, i. mayoz ve 2. mayoz olmak üzere iki aşamada gerçekleşir, 1. mayozun sonunda kromozom sayısı 2n olan ana hücreden, kromozom sayısı n olan iki yavru hücre oluşur. 2. mayozun sonunda ise kromozom sayısı n olan her bir hücreden aynı kromozom sayısına sahip iki yavru hücre oluşur. Buna göre II, III ve IV numaralı hücrelerin kromozom sayıları aynıdır.

Soru: Aşağıdaki kartlarda resimleri verilen hücrelerden hangileri mayoz bölünme sonucu oluşur?
Dişi eşey hücresi (yumurta) ile erkek eşey hücresinin (sperm ya da polen) birleşmesiyle oluşan zigottan yeni bir canlının meydana gelmesi eşeyli üreme olarak adlandırılır. Eşeyli üremede rol alan yumurta ve sperm hücreleri mayoz bölünme sonucunda oluşur. Buna göre kartlarda resimleri verilen hücrelerin her ikiside mayoz bölünme sonucu oluşur.

Soru: Deniz, mayoz bölünme ile ilgili sınıfta yapılacak bir etkinlik için aşağıdaki a ve b kartlarını hazırlıyor. Buna göre Deniz, a ve b kartlarının arka yüzüne 1. mayoz ve 2. mayozdan hangilerini yazmalıdır?
Mayoz, 1. mayoz ve 2. mayoz olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. 1. mayozda homolog kromozomlar yan yana gelerek birbirleri üzerine kıvrılır. Kromozomlar arasında parça değişimi olur. 2. mayozda kromozom sayısı n olan 2 yavru hücreden, kromozom sayısı n olan 4 yavru hücre oluşur. Buna göre Deniz a kartının arka yüzüne 2. mayoz, b kartının arka yüzünde 1. mayoz yazmalıdır.

Soru: Aşağıda verilen cümlelerin doğru olabilmesi için koyu yazılmış ifadelerden hangileri kullanılmalıdır?
1. Eşey hücreleri mitoz / mayoz bölünme sonucu oluşur.
2. Canlılarda kalıtsal çeşitlilik mitoz / mayoz bölünme ile sağlanır.
3. Kromozom sayısı mitoz / mayoz bölünmede değişmez.
4. Kromozomlar arasında parça değişimi mitoz / mayoz bölünmede görülür.
Mayoz bölünme, eşey ana hücrelerinde görülen bir bölünme şeklidir ve bunun sonucunda eşey hücreleri oluşur. Mayoz bölünme sırasında, kromozomlar arasında parça değişimi olması kalıtsal çeşitliliği sağlar. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. Mayoz bölünmede kromozomlar arasında parça değişimi görülür. Buna göre verilen cümlelerin doğru olabilmesi için 1, 2 ve 4. cümlelerde mayoz, 3. cümlede mitoz ifadesi kullanılmalıdır.

Soru: Kromozom sayısı 16 olan bir hücre mayoz bölünme geçirinde oluşacak hücre sayısı ile hücrelerde bulunan kromozom sayısı ne olur?
Mayoz iki aşamada gerçekleşir. 1. mayoz sonunda kromozom sayısı 2n olan ana hücreden, kromozom sayısı n olan iki yavru hücre oluşur. 2. mayoz sonunda ise kromozom sayısı n olan her bir hücreden aynı kromozom sayısına sahip iki yavru hücre oluşur. Böylece mayoz sonunda, kromozom sayısı n olan dört yavru hücre oluşur. Buna göre kromozom sayısı 16 olan bir hücreden, mayoz sonunda her birinin kromozom sayısı 8 olan 4 yavru hücre oluşur.

Soru: Ali, tablodaki soruların cevaplarını rakamlarla gösterilen yerlere yazıyor. Ali soruların doğru cevap verdiğine göre, hangi rakamlarla gösterilen yerlere evet yazmıştır?
Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılarda büyüme ve yenilenmeyi sağlar. Mitoz bölünme sonucunda ana hücreden dört yavru hücre değil, iki yavru hücre oluşur. Mayoz bölünme vücut hücrelerinde değil, üreme ana hücrelerinde görülür. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. Ali soruların tamamına doğru cevap verdiğine göre tabloda i, 2 ve 5 rakamları ile gösterilen yerlere evet yazmıştır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar