Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Masal - Fabl, Türk Dili ve Edebiyatı
  • Türk masalları tarihin bilinmeyen bir devrinden beri sözlü gelenekte yaşamaktadır. Bu masalların toplanıp yazıya geçirilmesi 19. yüzyıldan sonra olmuştur. Türkiye’de halk ağzından derlenmiş en eski masal kitabı Billur Köşk‘tür. Cumhuriyet devrinde Pertev Nail Boratav, Ziya Gökalp, Tahir Alangu, Saim Sakaoğlu ve Eflatun Cem Güney masal üzerine çalışmalar yapmışlardır.
  • Türk edebiyatında Keloğlan en tanınmış masal kahramanıdır.
  • Türk edebiyatında La Fontaine masalları Şinasi tarafından Tercüme-i Manzume [7859] adıyla Türkçeye çevrilmiştir.
  • Dünya edebiyatında masal türündeki ilk eser, aynı zamanda bir fabl da olan, Hint edebiyatının ürünü olan ve Beydeba‘nın yazdığı Kelile ve Dimne sayılabilir.
  • Masallar, halk masalları ve sanat masalları olarak ikiye ayrılabilir: Halk masalları toplumun değer yargılarını, anlayışını, kültürünü, dünya görüşünü yansıtan anonim ürünlerdir. Sanat masalları ise toplumda görülen aksaklıkları yermek, bir düşünceyi ortaya koymak gibi belli bir amaca yönelik olarak yazılan masallardır.
  • Halk masallarına benzetilerek ve aynı zamanda içlerine özel bir dünya görüşü konarak belli yazarlar tarafından meydana getirilen masallara “yapma masal” denir. İngiliz yazar Oscar Wilde, Danimarkalı Andersen ile Fransız La Fontaine bu tür masallarıyla tanınırlar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar