Logaritma konu anlatımı videosu

Logaritma konu anlatımı videosu

Kategoriler: Matematik

f: R → R+ , a ∈ R+ – {1} için f(x) = a.x fonksiyonu üstel fonksiyon olup bire bir ve örten bir fonksiyondur. O halde bu fonksiyonun ters fonksiyonu vardır.
a ∈ R+ – {1} ol mak üze re, f: R → R+ , f(x) = a.x fonksiyonunun ters fonksiyonuna, a tabanına göre logaritma fonksiyonu denir.

Logatita bölümü konu başlıkları:

  • Üstel fonksiyon
  • Logaritma fonksyonu
  • Logaritma fonksyonu en geniş tanım kümesi
  • Onluk logaritma fonksiyonu
  • Doğal logaritma fonksiyonu
  • Logaritma fonksyonunun özellikleri
  • Üstel ve Logaritma fonksiyonunun grafikleri
  • Üstel ve Logaritmalı denklemler
  • Üstel ve logaritmalı eşitsizlikler

Logaritma konu anlatımı videosu 1. bölüm

Logaritma konu anlatımı videosu 2. bölüm] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar