Logaritma konu anlatımı videosu

Logaritma konu anlatımı videosu

Kategoriler: Matematik

f: R → R+ , a ∈ R+ – {1} için f(x) = a.x fonksiyonu üstel fonksiyon olup bire bir ve örten bir fonksiyondur. O halde bu fonksiyonun ters fonksiyonu vardır.
a ∈ R+ – {1} ol mak üze re, f: R → R+ , f(x) = a.x fonksiyonunun ters fonksiyonuna, a tabanına göre logaritma fonksiyonu denir.

Logatita bölümü konu başlıkları:  • Üstel fonksiyon
  • Logaritma fonksyonu
  • Logaritma fonksyonu en geniş tanım kümesi
  • Onluk logaritma fonksiyonu
  • Doğal logaritma fonksiyonu
  • Logaritma fonksyonunun özellikleri
  • Üstel ve Logaritma fonksiyonunun grafikleri
  • Üstel ve Logaritmalı denklemler
  • Üstel ve logaritmalı eşitsizlikler

Logaritma konu anlatımı videosu 1. bölüm

Logaritma konu anlatımı videosu 2. bölüm

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi