Lazer Işınları Ayt Fizik


Kategoriler: Ayt Fizik, Fizik

LAZER IŞINLARI

Uyarılmış bir atom, kendiliğinden ışıma (emisyon) ve uyarılmış ışıma (emisyon) olmak üzere iki çeşit ışıma yapabilir.

Uyarılmış bir atomun, temel hale dönerken, herhangi bir dış etki olmaksızın yaptığı ışımaya kendiliğinden ışıma (emisyon) denir.

Uyarılmış bir atom, henüz temel seviyeye dönmeden, uyarılma enerjisine eşit enerjili fotonlarla bombardıman edilirse ışıma yapmaya zorlanabilir. Uyarılmış bir atomun, foton zorlaması sonucu yaptığı ışımaya uyarılmış ışıma denir.

Uyarılmış bir atomda üst enerji seviyesine çıkmış olan elektron burada yaklaşık 10’8 saniye kalabilir. Bu süre içinde kendiliğinden ışıma yaparak bir alt seviyeye inip burada 10“3 saniye kadar kalabilir. Bu seviyeye ışıma yaparak geldiği halde, elektronun temel seviyeye göre hala fazla enerjisi olduğundan uyarılmış durumdadır. Uyarılmış bir atomun, kendiliğinden ışıma yaparak kısa bir süreliğine uğradığı alt enerji seviyesine yarı kararlı enerji seviyesi denir. Yarı kararlı seviyedeki elektron fotonlarla uyarılırsa, uyarılmış ışıma yapmaya zorlanır. Bunun sonucunda elektron uyarılmış ışıma yaparak temel hale döner. En enerjili yarı kararlı seviyedeyken, uyarılmış ışıma yaparak E1 enerjili temel hal seviyesine inen bir elektronun yaydığı fotonun enerjisi En – E1 olur. Uyarılmış ışıma yaptıran fotonun enerjisi En – E1 e eşit olması gerekir.

Normal şartlarda temel haldeki atomların sayısı, yarı kararlı enerji seviyesindeki (uyarılmış) atomların sayısından fazladır. Bazı durumlarda tam tersi olur. Yani yarı kararlı enerji seviyesindeki atomların sayısı temel haldekilerden fazla olur. Bu duruma tersine birikim denir.

Tersine birikim durumundaki atomlar foton bombardımanına tutulursa. bu fotonlar temel haldeki atomları uyarmak yerine, yarı kararlı seviyedeki atomları ışıma yapmaya zorlar.

Laserin Elde Edilmesi

Laser cihazının içinde karşılıklı iki ayna bulunur. Bu aynalardan birisi %100 yansıtıcı diğeri %95 yansıtıcıdır.

Cihazın içindeki tersine birikim durumundaki materyalin uyarılması ile aynalar arasında uyarılmış emisyonla elde edilen fotonlar belirli seviyeye kadar birikir. Fotonlar, aynalar sayesinde paralel hale getirilerek % 95 yansıtıcı ayna üzerinden salınır.

Laserin Özellikleri

  • Uyarılmış emisyon yoluyla elde edilir.
  • Uzun mesafelere dağılmadan gidebilir.
  • Uzak mesafeleri hassas ölçme imkanı verir.
  • Bulut, sis, yağmur gibi meteoroloji olaylarından etkilenir.
  • Dalga boyları eşit fotonlardan oluştuğu için tek renklidir.
  • Gözle görülebilir

Laser Işınları ve Teknolojide Kullanımı

  • Laser; iletişim, tıp, askeri alan ve sanayi gibi geniş bir alanda kullanılmaktadır.
  • Sanayide kesme. delme, yüzey kaplaması ve kaynak yapma gibi işlerde kullanılır.
  • Barkod okuma, uzunluk ölçümleri, uzaktan kumandalar, CD, DVD gibi dijital ortam okuyucuları da kullanım alanıdır.
  • Işık gösteri ve hologram elde edilmesinde de kullanılır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar