Kuvvet Tyt Fizik


Kategoriler: Fizik, Tyt Fizik

KUVVET

Cisimler üzerinde şekil ve hareket değişikliği meydana getiren etkiye kuvvet denir. SI birim sisteminde kuvvetin sembolü F, birimi newton N‘ dur. Kuvvet, türetilmiş ve vektörel bir büyüklüktür. Kuvvet dinamometre ile ölçülür.

Örnek Soru: Temas gerektirmeyen kuvvetler (alan kuvvetleri) ile ilgili,

I. Atomun çekirdeğindeki protonlarla çekirdek etrafında dolanan elektronlar arasındaki kuvvet elektromanyetik kuvvettir.
II. Atomun çekirdeğindeki parçacıkları bir arada tutan kuvvetler güçlü nükleer kuvvettir.
III. Atomun çekirdeğindeki bozunma olayında etkili olan kuvvet zayıf nükleer kuvvettir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
Çözüm: 3 yargı da doğrudur.

Kütle çekim Kuvveti

Evrensel Kütle Çekim Yasası

Evrendeki irili ufaklı tüm varlıkların kütlelerinden dolayı birbirlerine çekim kuvveti uygular. Aralarında d kadar uzaklık bulunan m1 ve m2 kütleli cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvet; kütlelerin çarpımı ile doğru, uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

Bileşke Kuvvet

Bir cisim üzerine uygulanan birden fazla kuvvetin gösterdiği etkiyi tek başına gösteren kuvvete bileşke kuvvet denir ve genellikle R ile gösterilir.

– Aynı doğrultudaki kuvvetler aynı yönde ise bileşke kuvvet, bu kuvvetlerle aynı yönde ve büyüklüğü bu kuvvetlerin büyüklüklerinin toplamına eşittir.

Çözümlü Örnek:

Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde durmakta olan bir takoza şekildeki gibi üç kuvvet etki ediyor.

F1= 8 N, F2 = 3 N, F3 = 10 N olduğuna göre,
I. Takoz dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
II. Takoza etki eden bileşke kuvvet 1 N’dur.
III. Takoza etki eden bileşke kuvvet 31 yönündedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar