Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler

Kur’an, insanın anlayabileceği açıklıkta bir kitaptır. Çünkü onda şüphe, eğrilik ve çelişki yoktur.

Muhkem ayetler: Her insan tarafından okunduğunda anlaşılabilecek şekilde anlamları açık olan ayetlere denir.

Müteşabih ayetler: Yoruma açık ve mecaz anlamlar taşıyan ayetlere denir.

Kur’an’ı doğru anlayıp yorumlamak için dikkat edilmesi gereken hususlar:

1. Kur’an’da kıssalardan doğru dersler çıkarmak için Kur’an öncesi tarihi dönemlerle ilgili doğru bilgilere sahip olunmalıdır.

2. Kur’an’ı anlamaya çalışırken öncelikle Hz. Peygamber’in açıklamasına ya da uygulamasına yani sünnetine başvurmak gerekir.

3. Kur’an her çağa hitap eder. Ancak bazı ayetlerin tam anlaşılması için nüzül, yani indiriliş ortamının da bilinmesi gerekir.

4. Kur’an ayetlerini tefsir eden kimselerin temel İslam bilimlerini bilmesi gerekir.

5. Aynı konu ile ilgili ayetleri bir bütün olarak değerlendirerek ele almak gerekir.

6. Evrendeki kanunlar ile ilgili ayetler tefsir edilirken işin bilimsel yönü uzmanlarına sorulmalıdır.

7. Kur’an’ı olduğu gibi anlayabilmek için her türlü ön yargıdan ve taassuptan uzak bir yaklaşım içinde olunmalıdır.

8. Kur’an ayetlerinin insanın sadece aklına değil, gönlüne de hitap ettiği göz ardı edilmemelidir.

Kur’an Anlaşılmak İçin indirilmiştir

Kur’an’ı anlamaya ve hayata uygulamaya çalışmak birinci amaç olmalıdır. İnsan anlayamadığını uygulayamaz. Bu da Kur’an’ı doğru anlamak için, iyi niyetli ve ön yargısız bir okumayı gerektirir. İnkâra şartlanmış, ön yargılı kimseler Kur’an’dan faydalanamazlar. Kur’an’ı anlamak, dinin özünü anlamaktır. Kur’an, onu anlayarak okuyan kişilerin, kimliğini, kişiliğini inançlarını, düşünce yapısını, prensiplerini, ahlakını, davranışlarını, sosyal ilişkilerini şekillendirir. Bu nedenle doğru din anlayışı için meal ve tefsirleri okuyarak Kur’an’ı anlamaya, ondaki ilke ve öğütleri öğrenmeye çalışmalıyız.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar