Kültürel Özelliklerimiz 5. Sınıf Sosyal

Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Türkiye’nin kültürel yapısı, tarihinin derinliklerinden gelen çok zengin ve Çeşitli kültürlerin birikiminden oluşmuştur.

Bir toplumda eskiden kalmış, kuşaktan kuşağa aktarılan, yaptırım gücü olan kültürel alışkanlık ve değerlere gelenek denir.

Bir toplumun meydana getirdiği maddi ve manevi değerler bütününe kültür denir.

Ülkemiz yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Kültür, ülkeden ülkeye değişebileceği bir ülke içinde bölgeden bölgeye hatta yöreden yöreye de değişebilir. Birbirine komşu olan iki köy arasında bile konuşma şivesi, düğün ve nişan geleneği, giyim ve kuşam şekli gibi az ya da çok kültürel farklılıklar olabilir.

Halk oyunları kültürel değerlerimizden biridir. Halk oyunları doğadan, sosyal olaylardan günlük yaşamdan konularını alır. Halk oyunlarında kullanılan kıyafetler oynanan yörenin geleneksel kıyafetleridir. Birlikte oynanan halk oyunları dayanışmayı, paylaşmayı öğretir. Kültürel zenginliğe sahip Türkiye’de farklı halk oyunları oynanır.

Ege Bölgesi’nde Zeybek oynanır.

Karadeniz Bölgesi’nde horon oynanır.

Kültürümüzün en önemli ögelerinden biri de geleneksel yemeklerimizdir.

Ege Bölgesi’nde zeytin bol miktarda yetiştirildiğinden bu durum yemeklerine de yansımıştır. Yemekleri genellikle zeytinyağlı ve bitki ağırlıklıdır. Karadeniz Bölgesi’nde ise yemekleri genellikle tereyağlı ve balık ağırlıklıdır. Ülkemizde bölgeler arasında giyim kuşam, beslenme alışkanlıkları, kültürel farklılıktan kaynaklanır bu farklılıklar toplumu bir arada tutar, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. Milletimiz farklı kültürel değerleri paylaşarak zengin bir mirası ortaklaşa kullanmaktadır.

Ramazan ve Kurban Bayramları ülkemizin her tarafında ortak kutladığımız dini bayramlarımızdır. 19 Mayıs Atatürk’ün Anma ve Gençlik Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da ülkemizde topluca kutladığımız milli bayramlarımızdandır.

İnsanlar, Hıdırellez’i Anadolu’nun birçok yerinde su kenarlarında, yeşil alanlarda toplanıp kutlamaktadır. Önceden hazırladıkları yemekleri yer, oyunlar oynar ve sohbet ederler. Bu bayramda insanların iyi dileklerinin kabul olunacağına inanılır.

Nevruz ve Hıdrellez gibi ortak kültürel bayramlarımız da vardır. Türküler kültürümüzün önemli öğelerinden birisidir. Türküler, mutlulukları, hüzünleri bir arada yaşayan halkımızın ortak anılarıdır. Göç, sevgi, hasret gibi pek çok konu türküye dönüşmüştür.

Uzun yıllar bir arada yaşamış insanlarda da kültür birliği oluşur. Kültür, milletin bütünleşmesini, devamlılığını sağlar.
Kültürel değerlere sahip çıkan, koruyan, yaşatan milletler, birlik ve beraberliğini devam ettirirler. Çünkü kültür öğeleri insanları yakınlaştırır, bir arada yaşaması açısından da önemli yer tutar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar