Kategoriler: 4. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

İnsanlar geçmişini tarih biliminden yararlanarak öğrenirler.

Belirli bir olayı yaşamış veya buna tanıklık etmiş kişilerle yapılan görüşmelere sözlü tarih çalışması denir.

AİLEMİN TARİHİNİ ÖĞRENİYORUM

Hepimizin parçası olduğu ailelerimizin bir tarihi vardır. Aile tarihini oluştururken sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanırız.

Ailemizin tarihini;

  • Aile büyüklerinin anlattıklarından
  • Fotoğraflardan
  • Eski eşya ve belgelerden yararlanarak öğrenebiliriz.

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİMİZ

Bir milleti ayakta tutan, geçmişten gelen ve geleceğe aktarılan en önemli unsur milli kültürdür.

Milli kültürümüzü yansıtan ögeler vardır. Bunlar; müze, cami, türbe, köprü, medrese, kervansaray vb.

Milli kültürümüzü yansıtan bu ögeleri gezerek yakından inceleyebiliriz.

Bir topluma özgü duygu, düşünce ve yaşam biçimi o toplumun milli kültürüdür.

Milli kültürümüz bizim kimlik kartımız gibidir. Nasıl ki kimlik kartımız bizi diğer insanlardan ayırıyorsa, milli kültürümüzde bizi diğer milletlerden ayırır.

Diğer ögeleri ise şunlardır:

Kültürümüzün en önemli ögesi dildir.

Halk Oyunlarımız: Milletin duygu, düşünce ve değerlerini sergileyen kültürel  değerlerimizdir.

Örneğin; Zeybek, Ege Bölgesi’ne özgü bir halk oyunumuzdur.

Yağlı Güreş: Atalarımızdan kalan önemli bir sporumuzdur.

Kilim ve Halı Dokumacılığı: Yurdumuzun pek çok yöresinde kendine özgü motifler yer alan halı ve kilimler dokunur.

Yöresel Yemeklerimiz: Her yöremizin kendine özgü yemekleri vardır. Örnek: Gözleme, hamsi, mantı, kebap…

Türkülerimiz: Yurdumuzun her köşesinde ümitlerimizi, acılarımızı, özlemlerimizi paylaştığımız türkülerimiz, halk ezgilerimiz vardır.

Türk Gösteri Sanatları: Geleneksel gösteri sanatlarımızda orta oyunu ve gölge oyunu çok önemlidir.

Bunların dışında kına gecesi, düğünler, asker uğurlama, okçuluk, cirit gibi kültürümüzü içinde yaşattığımız pek  çok gelenek ve göreneğimiz vardır.

Atatürk ve Kültür

Kültürel değerlerimizin bir milleti var eden en önemli unsurlar olduğunu düşünen Mustafa Kemal Atatürk, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulmasını sağlamıştır.

HANGİ OYUNLARI OYNUYORUZ

Oynadığımız oyunlarda kültürümüzün bir parçasıdır. Oyunlarımızda zamanla değişebilir.

çelik çomak, yağ satarım bal satarım, saklambaç, topaç çevirme, dokuz taş vb. oyunlarımız vardır. Bu oyunlar günümüzde de oynanmaktadır.

Bazı oyunlarımız ise günümüzde oynanmamaktadır.

Günümüzde daha çok teknolojik içerikli bilgisayar ve internet oyunları oynanmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar