Kovalent Kristaller


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Maddenin Halleri

Ametal atomlarının kovalent bağlarla üç boyutlu ağ yapısında bir arada bulunmasıyla oluşan kristallere kovalent kristaller denir. Kovalent kristallerde, atom sayısı belirli olan moleküller yoktur. Elmas ve grafit C atomunun allotropları olan kovalent kristallerdir.Elmasın çok sert ve yüksek erime noktasına sahip olmasını her karbon atomunun diğer dört karbon atomuna kovalent bağlarla bağlı olmasından kaynaklanır. Grafitte karbon atomlarının altıgen halkalar şeklinde oluşturduğu katmanlar vardır. Katmanlar arasında ise zayıf Van der Waals kuvvetleri bulunur. Bu yüzden grafit çok yumuşak ve kaygan bir özellik gösterir. Her altıgen halkada 6 tane serbest dolaşan elektron vardır. Bu elektronlar, düzlem içinde serbestçe hareket edebilir. Bu yüzden grafit, elektrik akımını iletir.

Kuvars (SiO2), silisyum nitrür (Si3N4) ve silisyum karbür (SiC) gibi katılar kristal yapıdaki kovalent katılardır. Kovalent kristal katılar;

  • Kovalent bağlarla oluşan dev molekülleri vardır.
  • Çok sert ve kararlıdırlar, erime sıcaklıkları çok yüksektir.
  • Yapı taşları nötraldir.

Atomların yapısında bulunan kovalent bağlarla üç boyutlu ağ yapısında bir araya gelmesiyle oluşan katılardır. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Sert ve dayanıklıdırlar. Elmas, grafit, silisyum karbür ve Kuartz katıları kovalent kristallere örnektir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi