Konikler konu anlatımı videosu

Konikler konu anlatımı videosu

Kategoriler: Matematik

Konikler konu anlatımı videosu konu başlıkları,

  • Konik nedir tanımı, odak noktası, doğrultman ve dış merkezlik tanımları
  • Elips nedir tanımı
  • Elipsin denklemi
  • Elipste asal eksen, yedek eksen tanımı
  • Elipsin çemberleri, asal çember ve yedek çember
  • Hiperbol nedir tanımı
  • Hiperbolde odak noktası, asal eksen ve yedek eksen
  • Hiperbolün denklemi
  • Hiperbolün parametresi
  • Parabolün analitik incelenmesiTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi