Koligatif Özellikler 10. Sınıf Kimya


Kategoriler: 10. sınıf Kimya, Kimya

Çözeltilerin koligatif özellikleri, çözünen parçacıkların sayısının, mevcut kimyasal türlerin doğasına değil, bir çözelti içindeki çözücü moleküllerinin sayısına oranına bağlı olan çözeltilerin özellikleridir.

Bu özellikler, çözünenin türüne bakılmaksızın, çözünenin derişimi ile orantılıdır. Bu nedenle, koligatif özellikler, çözeltinin derişimini ölçmek için kullanılabilir.

Koligatif özelliklerin dört ana türü vardır:

  • Buhar basıncı azalması: Çözünenin varlığı, çözücü moleküllerinin buharlaşmasını zorlaştırır. Bu nedenle, çözeltilerin buhar basıncı, saf çözücünün buhar basıncından daha düşüktür.
  • Donma noktası düşmesi: Çözünenin varlığı, çözücü moleküllerinin hareketini yavaşlatır. Bu nedenle, çözeltilerin donma noktası, saf çözücünün donma noktasından daha düşüktür.
  • Kaynama noktası yükselmesi: Çözünenin varlığı, çözücü moleküllerinin hareketini yavaşlatır. Bu nedenle, çözeltilerin kaynama noktası, saf çözücünün kaynama noktasından daha yüksektir.
  • Ozmotik basınç: Yarı geçirgen bir zar ile ayrılmış iki çözelti arasında, çözücü moleküllerinin daha seyreltik çözeltiden daha derişik çözeltiye doğru hareket ettiği bir olgudur. Ozmotik basınç, çözücü moleküllerinin yarı geçirgen zardan geçmek için gösterdiği basınçtır.

Koligatif özellikler, günlük yaşamda ve endüstride birçok uygulamaya sahiptir. Örneğin, buzdolaplarında ve dondurucularda koligatif özellikler, yiyeceklerin bozulmasını önlemek için kullanılır. Ayrıca, tıp ve biyolojide koligatif özellikler, vücut sıvılarının özelliklerini ölçmek için kullanılır.

Koligatif özellikler, çözünenin derişimini ölçmek için kullanılan bir dizi yöntemin temelini oluşturur. Bu yöntemler, çözünenin türünü belirlemek veya çözeltide bulunan çözünenin miktarını ölçmek için kullanılabilir.

Koligatif özellikler, çözeltilerin özelliklerini anlamak için önemli bir kavramdır. Bu özellikler, günlük yaşamda ve endüstride birçok uygulamaya sahiptir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar