Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Şiir, Söz Sanatları (Edebi Sanatlar), Türk Dili ve Edebiyatı

Bir sözün aynı yerde hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılmasına kinaye denir.

Bulmadım dünyada gönlüme mekân
Nerde bir gül bitse etrafı diken

Gerçekten gül dalı dikenlerle doludur. Fakat şiirin ikinci dizesinde asıl anlatılmak istenen “Nerede bir iyilik olsa kötülük onun hemen yanında olur.” düşüncesidir. Dolayısıyla “gül ve diken” sözcükleriyle kinaye yapılmıştır.] }

Soru: Namık Kemal'in "Hürriyet Kasidesi" şiirinden alınan bu dizelerden hareketle şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Onurlu bir yaşam sürmeyi önemsediği
B) Halka hizmet etmenin insanlığın bir gereği olduğuna inandığı
C) Dili sadeleştirmek istediği
D) Kafiye ve rediften yararlandığı
E) Divan şiirinin biçimsel özelliklerini kullandığı

Soru: Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ede bir söz
Bu dörtlüklerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
A) İnsan sözünü, olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurabileceğini bilerek kullanmalıdır.
B) İnsan dürüstlükten asla ayrılmamalıdır.
C) Ağırbaşlı olmak gerekir.
D) Dostlarımız, her zaman hoşumuza gidecek sözler söylemez.
E) İnsan, güzel bir sözü çevresinden esirgememelidir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar