Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler Soruları ve Çözümleri 10. Sınıf


Kategoriler: 10. sınıf Kimya, Kimya, Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

 ] }

Mol - Hacim İlişkisi: Normal şartlar altında (NŞA) veya normal koşullarda (NK) yani 0° C ve 1 atm basınç altında 1 mol gaz 22,4 L hacim kaplar. Oda koşullarında veya standart koşullarda yani 25° C ve 1 atm basınç altında 1 mol gaz 24,5 L hacim kaplar.

Mol Karışımları: Farklı maddelerden oluşan karışımlarda maddelerin mol sayılarını bulabilmek için karışımla ilgili verilen bilgilerden yararlanılarak denklem kurulur ve karışımı oluşturan maddelerin miktarları hesaplanır.

Kimyasal Tepkime: Maddelerin iç yapısında (elektron düzeninde) meydana gelen ve maddelerin türünü değiştiren olaylara kimyasal tepkime denir. Bir kimyasal tepkimenin varlığı ısı alışverişi, gaz çıkışı, renk değişimi ve çökelek oluşumu gibi değişimlerden anlaşılabilir. Kimyasal tepkimeler denklemlerle gösterilir. Denklemin sol tarafında girenler (reaktifler), sağ tarafında çıkanlar (ürünler) yer alır.

Kimyasal Tepkimelerde;
1. Atom sayısı ve türü, toplam kütle, toplam elektron sayısı, toplam yük, çekirdek yapısı (proton ve nötron sayısı), toplam enerji gibi özellikler korunur, yani değişmez.
2. Maddenin cinsi, bağ yapısı, elektron düzeni, kimlik özellikleri, tanecik yapısı, element olarak tepkimeye giren maddenin değerliği değişir.
3. Mol sayısı, madde sayısı, basınç, hacim, sıcaklık ve molekül sayısı gibi özellikler değişebilir.

Bazı tepkimelerde, tepkimenin gerçekleştiği koşullar ve bazı maddeler (sıcaklık, basınç ve (katalizör) okun altına veya üstüne yazılabilir.

Denklem Denkleştirme:
1. Atom sayısı fazla olan maddenin katsayısı 1 alınarak başlanır.
2. Tepkimede önce metaller, sonra ametaller eşitlenir.
3. En son H ve O atomları eşitlenir.
4. Bileşiklerin başına rasyonel sayı gelmemesine dikkat edilir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar