Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Fiziksel ve Kimyasal Değişimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Maddelerin iç yapısı ile ilgili özellikler kimyasal Özelliklerdir. Maddenin yanıp yanmaması, asidik ya da bazik özellik göstermesi, bir madde ile tepkimeye girip girmemesi gibi özellikler kimyasal özelliklere örnektir.

Maddelerin kimyasal özelliklerinde meydana gelen değişime kimyasal değişim adı verilir. Kimyasal değişim sonucunda maddeler yeni bir maddeye dönüşürler bu dönüşüme kimlik değişimi adı verilir. Kimyasal değişimden önceki maddelerin özellikleri ile değişimden sonraki maddelerin özellikleri farklıdır.

Genel ifadeler hâlinde, yanma, elektroliz, nötrleşme, analiz, sentez, ekşime, küflenme, paslanma, çürüme ve kokuşma gibi olayların tamamı kimyasal değişmedir. Kimyasal değişimlerde renk değişimi, katının dibe çökmesi gibi olaylar gerçekleşebilir. Kimyasal değişim sonucunda maddenin kimyasal özellikleri (kimlik özellikleri) değişir.

Örnek:
l. Patatesin kızartılması
ll. Göl suyunun yüzeyden buz tutması
III. Suyun buharlaşması
IV. Sütün ekşimesi
olaylarından hangileri gerçekleşirken kimyasal değişim gerçekleşmiştir?
Çözüm: Patatesin kızartılması, sütün ekşimesi olaylarında maddenin kimlik özellikleri değişir. Reaksiyona giren madde farklı bir maddeye dönüşmüştür. l ve IV. olaylarda kimyasal değişim gerçekleşmiştir. Suyun buharlaşması ve göl suyunun donması olaylarında suyun kimlik özellikleri değişmez. ll ve lll olaylarında fiziksel değişim gerçekleşir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar