Kimyasal Değişim 9.Sınıf Kimya


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Fiziksel ve Kimyasal Değişimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal Değişim

Maddenin iç yapısıyla ilgili özelliklere kimyasal özellik denir. Kimyasal özellikler, maddelerin yeni maddelere dönüşmesi sırasında gözlenen özellik olarak da tanımlanabilir.

Kimyasal özellikler her madde için kendine özgüdür ancak ortam koşullarına ve etkileştiği maddelere göre değişebilir.

Maddenin yanıcılığı, asitliği, bazlığı, yakıcılığı gibi özellikler kimyasal özelliklerdendir.

Bir maddenin farklı maddelere ayrılmasına veya farklı maddelerle etkileşerek yeni maddeler oluşturmasına kimyasal değişim denir. Kimyasal değişimler sonucunda maddenin kimlik özeli i değişir ve yeni özellikte maddeler oluşur. Kimyasal değişimler kimyasal tepkimelerle tanımlanır.

Dalton, kimyasal tepkimeleri atomların dizilişlerinin değişmesi ve yeniden düzenlenmesi olarak açıklamıştır. Bu açıklama günümüzde de geçerli fakat yetersizdir. Günümüzdeki yaklaşım kimyasal tepkimelerde atomlardaki elektronların ortaklaşa kullanımı ya da elektron alışverişiyle aralarında yeni bağlar oluştuğunu ve bunun sonucunda atomların yeniden düzenlenerek yeni kimlikte maddeler oluşturduğunu belirtir. Kimyasal değişimlere, yanma, sütün bozulması, asitlerin bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluşturması, çözeltilerin
elektriği iletmesi, etin çürümesi, yumurtanın pişmesi, fotosentez, solunum, sütten yoğurt eldesi gibi olaylar örnek olarak verilebilir.

Fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki farklılıklar aşağıdaki tabloda verilmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar