İKİNCİ DERECEYE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN DENKLEMLER ve DENKLEM SİSTEMLERİ
Verilen denklemlerde, benzer ifadeler yeniden adlandırılarak (değişken değiştirme) ikinci dereceden denkleme dönüştürülüp çözüm kümesi bulunur. P Kök içinde bilinmeyen bulunan denklemlere köklü denklemler denir. Köklü denklemler biçimine getirilir ve eşitliğin her iki tarafının n. kuvveti alınıp kökten kurtarılarak elde edilen denklem çözülür. Bulunan köklerin ilk denklemi sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.

İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ
Birden fazla eşitsizliğin oluşturduğu sisteme eşitsizlik sistemi denir. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulmak için sistemi oluşturan eşitsizliklerin çözüm kümelerinin kesişimine bakılır.

Not: Sistemdeki eşitsizliklerin belirttiği bölgeler koordinat düzleminde gösterilerek de çözüm yapılabilir. EşitsizIiklerin ortak olarak belirttiği bölge sistemin çözüm kümesidir.

İki Parabolün Birbirine Göre Durumları
İki parabolün denklemi eşitlenerek ortak çözüm yapılır.
Bu işlem sonucunda oluşacak ikinci dereceden denklemin,
çözüm kümesi boş küme ise paraboller kesişmezler.
çözüm kümesi tek elemanlı ise paraboller teğettirler.
çözüm kümesi iki elemanlı ise paraboller iki farklı noktada kesişirler.

Bir Doğru İle Bir Parabolün Birbirine GöreDurumları
Parabol ile doğrunun denklemleri eşitlenerek ortak çözüm yapılır.
Bu işlem sonucunda oluşacak ikinci dereceden denklemin ,
çözüm kümesi boş küme ise doğru parabolü kesmez.
çözüm kümesi tek elemanlı ise doğru parabole teğettir.
çözüm kümesi iki elemanlı ise doğru parabolü iki farklı noktada keser.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar