Kas Sistemi, Görevleri ve Çeşitleri Biyoloji Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Biyoloji

KAS SİSTEMİ

Kas hücrelerinin zarına sarkolemma, sitoplazmasına sarkoplazma, endoplazmik retikulumuna ise sarkoplazmik retikulum denir. Kas dokunun ara maddesi yoktun hücreleri bitişiktir.Kas hücreleri çok enerji gerektirdiği için mitokondri bakımından zengindir

Bütün kas çeşitlerinde aktin ve miyozin denen protein yapılı kas iplikleri bulunur. Ancak kalp kası ve çizgili kaslarda aktin ve miyozin bantlı bir yapı gösterirken, düz kasta ise dağınık olup bantlı yapı göstermez.

Çok sayıda kas telini içeren yapıya kas demeti denir. Kas demeti > Kas teli > Miyofibril (Kas telciği) > Kas iplikleri (Aktin ve miyozin).

Çizgili kaslarda bulunan miyoglobin, oksijen depolar. Miyoglobin de hemoglobin gibi demir içeren bir proteindir. Miyoglobin oksijeni kasta depolar, hemoglobin ise oksijeni kanda taşır. Miyoglobin, çizgili kaslara kırmızı renk verir. Suda yaşayan memelilerde miyoglobin çok fazladır (Balina, fok).

Kas siteminin görevleri:

1. Hareket

2. Vücutta madde taşınması (kalp kası vücuda kanın pompalanmasında görev alır)3. Vücut şeklinin oluşması

4. Vücut sıcaklığının düzenlenmesi (üşüdüğümüzde titrememiz kaslarda ısı üreterek vücut sıcaklığını korumaya çalışır)

KAS ÇEŞİTLERİ

1. Çizgili kaslar (İskelet kası)

 • Hücreleri çok çekirdeklidir.
 • Aktin ve miyozin bantlı yapı gösterir.
 • Somatik sinir sisteminin kontrolünde çalışır. Yani istemli çalışır.
 • Çok hızlı çalışır ve çabuk yorulur.
 • Çizgili kasın sinirle bağlantısı kesilirse felç olur
 • Kol ve bacak kaslarında görülür.
 • Oksijen yetersizliği durumunda laktik asit fermantasyonu gerçekleştirir.

2. Düz kaslar

 • Hücreleri tek çekirdeklidir ve mekik şeklindedir.
 • Aktin ve miyozin dağınıktır, bantlı yapı göstermez.
 • Otonom sinir sisteminin kontrolünde çalışır. Yani istemsiz çalışır.
 • Yavaş ve düzenli çalışır.
 • Sinirle bağlantısı kesilse bile bir süre daha çalışabilir.
 • Mide, bağırsak, atardamar, toplardamar gibi içyapılarda bulunur.

3. Kalp kası

 • Tek çekirdeklidir.
 • Aktin ve miyozin bantlı yapı gösterir.
 • Otonom sinir sisteminin kontrolünde çalışır. Yani istemsiz çalışır.
 • Hızlı ve düzenli çalışır
 • Sinirle bağlantısı kesilse bile bir süre daha çalışabilir (bitkisel hayat).
 • Kalbin yapısında bulunur.
 • Sadece kalp kası hücreleri dallanmış bir yapı göstererek ara diskler oluşturur.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi