Japonya Genel Özellikleri Coğrafya Ayt

Japonya Genel Özellikleri Coğrafya Ayt

Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

JAPONYA

Yüz ölçümü: 377.815 km2
Nüfusu: 127.333.002
İdare şekli: Anayasal Monarşi
Başkent: Tokyo
Dili: Japonya
Dini: Şintoizm ve Budizm
Kişi başına düşen milli gelir: 23.100 ABD doları
Yıllık nüfus anışı: ‰ 2
Şehir nüfus oranı: % 79
Okuma yazma bilmeyenlerin oranı: % 0
Ortalama yaşam süresi: Erkek: 77, kadın: 83 yıl

JAPONYA’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Coğrafi Konum

Asya’nın doğusunda bir ada ülkesidir.

Dört büyük adadan oluşur.

Hokkaido, Skikoku, Honshu, Kyushu. Bu dört büyük ada ülkenin %97’sini oluşturur. %3’lük bölümü ise 3900 küçük adacıktan oluşur.

Kuzeyinde Ohotsk Denizi, batısında Japon Denizi, doğusunda ve güneyinde büyük Japon Denizi, doğusunda ve güneyinde Büyük Okyanus bulunur.

Yerşekilleri

 • Japonya oldukça dağlık bir ülkedir.
 • Ülkenin %71 ’ini dağlar oluşturur.
 • 3376 metre ile Fuji Dağı ülkenin en yüksek dağıdır.
 • 200’ün üzerinde aktif volkanik dağ vardır.
 • Japonya’da akarsuların akış hızları fazla, enerji potansiyelleri fazla, boyları kısadır.
 • Tone ve Shinano başlıca akarsularındandır.
 • Japonya’da bulunan yaklaşık 600 gölün büyük çoğunluğu tektonik göllerdir.
 • Ülkenin yaklaşık %21’ini kapsayan ovalar kıyılarda toplanmıştır.

İklim ve Bitki Örtüsü

 • Ülkenin genelinde Muson iklimi görülür.
 • Kuzey kesiminde Oyaşivo soğuk su akıntısının etkisiyle kışları soğuk ve kar yağışlı geçer.
 • Ülkenin %65’i ormanlarla kaplıdır.
 • Güneyinde geniş yapraklı, kuzeyinde iğne yapraklı ormanlar yer alır.

Nüfus ve Yerleşme

 • Nüfus artış hızı düşük olmasına rağmen nüfus yoğunluğu yüksektir.
 • Yaşlı nüfusunun fazla olması nedeniyle nüfus artış hızını arttıran politika uygulanmaktadır.
 • Dağlık ve engebeli olduğu için nüfus, alçak düzlüklerde, kıyılarda, ovalarda toplanmıştır.
 • Tokyo, Kobe, Osaka, Yokohama gibi şehirlerde nüfus yoğundur.

Tarım ve Hayvancılık

 • Tarım alanları sınırlıdır.
 • Bu yüzden tarımsal üretim ülke ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.
 • Balıkçılık gelişmiştir.
 • Tüketim fazla olduğu için balık ithal etmektedir.

Sanayi

 • Dünya’nın 3. sanayi ülkesidir.
 • Yeraltı kaynakları bakımından fakirdir.
 • Hammadde ithal eder.
 • Petrol, uranyum, doğalgaz, demir, pamuk, kauçuk, kereste, kömür ithal ettiği ürünlerdir.
 • Japonya’da sanayi tesislerinin çoğu kıyıda toplanmıştır. Bunun nedeni dış alımın kolay olması ve üretilen malların çabuk gönderilmesidir.

Ulaşım – Turizm

 • Japonya’da bütün ulaşım yolları gelişmiştir.
 • 71 hava alanı vardır.
 • Doğal güzellikleri, kültürel yapısı, volkanik dağları ve kaplıcalarıyla çekici bir turizm merkezidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar