İzohips Haritalarından Profil Çıkarma


Kategoriler: 9.sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler 9. Sınıf, Harita Bilgisi

İzohips haritalarından profil çıkarma işlemi, belirlenen doğrultuda yer şekillerinin yandan görünümünün yansıtılmasını ifade etmektedir. Eş yükselti eğrilerinden yararlanılarak, yeryüzü şekillerinin profili veya yandan görünüşü oluşturulabilir. Profil çıkarma işlemi sırayla şu şekilde yapılır:

  • Profil çıkarılacak bir doğrultunun başlangıç ve bitiş noktaları belirlenir.
  • Milimetrik kağıt üzerinde profilin oluşturulacağı yükselti grafiği hazırlanır.
  • Profili çıkarılacak noktaların arası bir çizgi ile birleştirilir.
  • Çizgi ile İzohips eğrilerinin kesişim yerlerinin yükselti değerleri, alt kısımdaki milimetrik kağıt üzerinde oluşturulan yükselti ölçeği ile çakıştırılır.
  • Çakıştırılan noktalar birleştirildiğinde profil çıkarılmış olur.İzohips haritalarında belirlenen doğrultuya ait profil sorulabildiği gibi, çıkarılan bir profilin izohips haritasında hangi doğrultuya ait olduğu da sorulabilir. Bu tip sorularda yukarıda belirtilen profil çıkarma işlemlerinin yapılması zaman kaybına yol açacağından pratik değildir. Bu tip sorularda belirlenen doğrultuda ya da verilen profildeki tepe sayısı, yükselti ve eğim durumunun dikkate alınması, sorunun çözümünde daha fazla kolaylık sağlayacaktır. Profildeki yükseltinin başladığı ve bittiği noktaların özellikle göz önünde bulundurulması gerekir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi