İyonlaşma Enerjisi Nedir?

  • Gaz haldeki bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerji miktarıdır.  • E3 > E2 > E1 ( E–> elektron koparmak için verilen enerji miktarını temsil eder.)
  • Atomun kaç elektronu varsa o kadar sayıda iyonlaşma enerjisi vardır.

  • Kısaca, iyonlaşma enerjisi He’ye doğru artar.

İyonlaşma Enerjisi Konu Anlatımı Videoİyonlaşma Enerjisi Çözümlü Sorular Video

Örnek: x, y, z elementleri 3. periyotta olduğuna göre; I. iyonlaşma enerjisi en fazla olan Z elementidir.  II. X elementi 2A grubu elementidir. III. Y nin atom numarası 15 dir. Yargılarından hangileri doğrudur. Çözüm: Z elementi 8A grubunda olduğundan dolayı soygazdır. Aynı periyotta soygazların iyonlaşma enerjisi en büyüktür. Yani I. madde doğrudur. X elementi 2A grubunda olduğundan dolayı II. madde de doğrudur. Y elementi 3P - 5A grubu elementi olduğundan dolayı atom numarası 15 tir. III. madde de doğrudur. Dolayısıyla doğru cevap E şıkkıdır. Çözüm 2: İyonlaşma enerjisi, gaz haldeki nötr atoma enerji vererek elektron koparma olayı 1. iyonlaşma enerjisidir.
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi