] }

Soru: Özel isimlerden bazıları aşağıdaki gibidir:
* Kişi adları ve soyadları
* Dil, din ve mezhep adları
* Kurum, kuruluş, dernek ve iş yeri adları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunların dışında bir özel isme yer verilmiştir?
A) Yaşar Kemal, insanımızın bilinmeyen yönlerini ortaya çıkaran bir yazardır.
B) “Kuyucaklı Yusuf'u ilk okuduğumda üniversite öğrencisiydim.
C) Ülkemizde dil konusundaki çalışmaları Türk Dil Kurumu yapar.
D) Çince bilen bir rehberle çok gizemli bir yolculuğa çıktık.


Soru: Çoğul eki (-ler / -lar) almadığı hâlde birden çok varlıktan oluşan bir grubu karşılayan isimlere topluluk ismi denir.
Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi topluluk ismi değildir?
A) Başkanı belirlemek için bütün okul oy kullandı.
B) Tüm okul o günkü maçta bizi izlemeye gelmişti.
C) Deprem olunca bütün sınıf birden aşağı indi.
D) Öğrenciler dışarı çıkınca temizlikçiler sınıfı temizledi.


Soru: Ağaç, kalem, taş isimleri somutken adalet, heyecan, huzur gibi isimler soyuttur.
Yukarıdaki örneklerden hareketle altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?
A) Sesi artık fısıltı hâlinde çıkıyordu.
B) Adamla sıkı bir pazarlık yaptı.
C) Yaşlı kadın çok şefkatli biriydi.
D) Hasta adam derin bir nefes aldı.


Soru: Canlı, cansız bütün varlıkları ve kavramları karşılayan, onları ifade etmemizi sağlayan kelimelere “isim” denir.
Bu tanıma göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir?
A) Tatlı sesiyle herkesi büyüledi.
B) Bir süre sonra ayaklarımın üstüne basabildim.
C) Çok uzun ve yorucu bir yolculuk yaptık.
D) Derin bir soluk alıp söze başladı.


Soru: “Yemiş” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde isim olarak kullanılmıştır?
A) Karnı patlayıncaya kadar yemiş.
B) Yaz boyunca yemişler, içmişler, gezmişler.
C) Akşamleyin davetlilere yemiş dağıtıldı.
D) Verdiğim paranın hepsini yemiş.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar