İş, Enerji ve Güç Tyt Fizik


Kategoriler: Fizik, Tyt Fizik

İş, Enerji ve Güç

İş — Enerji

İş ve enerji kavramları birbiri üzerinden tanımlanır.

İş: Bir kuvvet tarafından aktarılan enerji
Enerji: İş yapabilme yeteneği

Yatay ve sürtünmesiz bir zeminde K noktasında duran, m kütleli takoza K—L yolu boyunca sabit ve yatay kuvveti uygulanmış olsun. kuvvetinin etkisiyle kadar yer değiştiren takoz, L noktasında hızına ulaşır.

Burada kuvveti takoz üzerinde fiziksel anlamda iş yapar. kuvvetinin yaptığı iş, takoza hareket enerjisi olarak aktarılır. kuvvetini uygulayan sistem de kuvvetinin yaptığı iş kadar enerji kaybeder. SI birim sisteminde iş sembolü W, enerji sembolü E, ve her ikisinin de birimi Jolue (J) dür.

Yukarıdaki şekilde F kuvvetinin takoz üzerinde yaptığı iş

W= F.

ile hesaplanır. Burada ile aynı doğrultuda olursa fiziksel anlamda işten söz edilebilir.

Güç

Birim zamanda yapılan işe ya da harcanan enerjiye güç denir.

SI birim sisteminde güç sembolü P, birimi watt (W) tır. Güç türetilmiş ve skaler bir büyüklüktür.

Örnek:

Yatay ve sürtünmesiz zeminde takoza yol boyunca şekildeki kuvvetler etki etmektedir. kadar yer değiştiren takozla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğruluğu kesin değildir?

A) G kuvveti takoz üzerinde iş yapmaz.
B) N kuvveti takoz üzerinde iş yapmaz.
C) F1 kuvveti takoz üzerinde pozitif iş yapar.
D) F2 kuvveti takoz üzerinde negatif iş yapar.
E) Takozun hareket enerjisi artmıştır.


Yatay ve sürtünmesiz zemin K noktasında duran cisme yatay F1, F2 ve F3 kuvvetleri tek başına uygulandığında cisim sırasıyla L, M, N noktalarına geliyor.

Kuvvetlerin yaptığı işler W1 , W2, W3 eşit olduğuna göre kuvvetlerin büyüklük sıralaması nasıldır?


Ömer, merdivenleri kullanarak yerden 20 m yüksekteki bir seviyeye 40 saniyede ulaşıyor.

Ömer’in kütlesi 80 kg olduğuna göre gücü kaç W’tır? (g = 10 N/kg)

A) 200 B) 400 C) 500 D) 600 E) 800


Bir asansör kabininin yüküyle beraber ağırlığı 1500 dur.

Kabin 3 m/s sabit hızla yukarı çıktığına göre asansörü hareket ettiren motorun gücü kaç kW’tır?

A) 35 B) 4,C) 4,5 D) 5,0 E) 55
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar