Kategoriler: 9. Sınıf Tarih Testleri, 9. Sınıf Testleri, Testler

9. sınıf İnsanlığın İlk İzleri Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf İnsanlığın İlk İzleri Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf İnsanlığın İlk İzleri Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf İnsanlığın İlk İzleri Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf İnsanlığın İlk İzleri Test 3

Başla

Tebrikler - 9. sınıf İnsanlığın İlk İzleri Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

 ] }

Soru: İnsanoğlunun yaşamında görülen bazı değişimler şunlardır;
* Keçi, koyun, sığır, at ve köpek gibi hayvanların evcilleştirilmesi
* Köy hayatı benzeri yaşam biçimlerinin oluşturulması
* Konar-göçer hayat tarzı ile avcılık-toplayıcılık faaliyetlerinin birlikte sürdürülmesi
Bu değişimler aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak ortaya çıkmıştır?
A) Zirai üretimin başlamasına
B) Göçebe yaşamın başlamasına
C) İlk devlet örgütünün kurulmasına
D) Avcıtoplayıcılığın yaygınlaşmasına
E) Ticarette takas usulünün kalkmasına

Soru: Buzul Çağı'nın sona ermesiyle birlikte Kuzey Yarım Küre'nin bazı bölgelerinde ılıman iklim kuşakları oluşmuş ve buna bağlı olarak doğal çevre insan yaşamına uygun hâle gelmiştir. Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine öncelikle zemin hazırlamıştır?
A) Göçebe yaşamın başlamasına
B) Klan tipi sosyalleşmelerin artmasına
C) İnsanların ilk yerleşim yerlerini kurmasına
D) Avcılık ve toplayıcılığın yaygınlaşmasına
E) Mağara resim ve çizimlerinin başlamasına

Soru: İlk insanların birlikte yaşadığı mağaraların yerini zamanla belli bir kısmı toprağa gömülü ve yuvarlak planlı kulübe şeklindeki barınaklar almıştır. Bu yapılar zamanla bir ön giriş ile gerisinde dikdörtgen bir salondan oluşan megaron tipi evlere ve yapılar topluluğuna dönüşmüştür. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin etki ettiği söylenebilir?
A) Tüketici yaşam tarzının başlamasının
B) Sazlık ev ve kulübelerin yaygınlaşmasının
C) Hayvanların ehlileştirilmeye başlanmasının
D) İnsanlığın ilk dönemlerinde yaşanan nüfus artışının
E) Ticarette değiş tokuş yönteminin uygulanmaya başlanmasının


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar