İnsanlığın İlk Dönemleri Test Çöz 9. sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih Testleri, 9. Sınıf Testleri, Testler

9. sınıf İnsanlığın İlk İzleri Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf İnsanlığın İlk İzleri Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf İnsanlığın İlk İzleri Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf İnsanlığın İlk İzleri Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf İnsanlığın İlk İzleri Test 3

Başla

Tebrikler - 9. sınıf İnsanlığın İlk İzleri Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

9. sınıf Yazının Gelişimi Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Yazının Gelişimi Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Yazının Gelişimi Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Yazının Gelişimi Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf İnsanlığın İlk Dönemleri Karma Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf İnsanlığın İlk Dönemleri Karma Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

9. sınıf İnsanlığın İlk Dönemleri Karma Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf İnsanlığın İlk Dönemleri Karma Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön

 ] }

Soru: Yazıdan önceki dönemin aydınlatılabilmesi için en önem" unsur arkeolojik araştırmalar sonucunda elde edilen araç ve gereçlerdir. Buluntulardan elde edilen bilgiler, yazıdan önceki dönemin doğru yorumlanabilmesinde oldukça önemlidir. Bu türden buluntular arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Seramik kaplar
B) Altın paralar
C) Taştan silahlar
D) Bakırdan küpeler
E) Kara sabanlar

Soru: Çinliler;
* Barut, pusula, kâğıt ve matbaayı icat etmiştir.
* Galilei'den önce güneş lekeleri konusunda bilgi vermiştir.
* Günümüzde de kullanılan geleneksel tıbbın tedavi yöntemleri olan masaj ve akupunkturu kullanmışlardır.
Bu bilgilerden hareketle Çinlilerin, aşağıdakilerden hangisine katkı sağladıkları söylenemez?
A) Yeni yerlerin keşfedilmesi
B) Astronomi biliminin gelişmesi
C) Bilginin kalıcı hâle getirilmesi
D) Sağlıklı yaşamın oluşturulması
E) Yazı ve alfabenin icat edilmesi

Soru: Sümerler, MÖ 3200'de çivi yazısını bulmuştur. Sümerler, "Ziggurat" adı verilen tapınaklar inşa etmiştir. Bu tapınaklarda gözlem yaparak gök biliminde bilimsel gözlem yöntemini keşfetmiş, bilgileri tablolaştırmışlar ve astronomi alanında ilerlemişlerdir. Ay ve Güneş tutulmalarını hesaplamış; Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn gibi gezegenleri tespit etmişlerdir. Bir yılın uzunluğunu bugünkü hesaba göre sadece 4,5 dakikalık bir hata ile hesaplayan Sümerler, ay yılı esasına göre takvim hazırlamışlardır. Sümer Kralı Urkagina, MÖ 2375'te tarihte bilinen ilk yazılı kanunları çıkarmıştır. Bu bilgilerde Sümerler hakkında aşağıdakilerden hangisine değinildiği söylenemez?
A) Tarihi çağları başlattıkları
B) Hukuki düzenlemeler yaptıkları
C) Güneş takvimini icat ettikleri
D) Zigguratları çok yönlü kullandıkları
E) Bilimsel faaliyetlerde bulundukları

Soru: Hititlerle ilgili bir tarih seminerinde; "Hititler, Pankuş adında bir meclis oluşturmuştur. Hititlerde Tavananna denilen kraliçe yönetimde söz sahibi olmuştur. Hitit Kanunları; evlenme, boşanma, nikâh, nişan gibi aileyle ilgili hususlara yer vermiştir. Hititler, gelişmiş hukuk kurallarıyla kadın haklarına da kanunlarında yer vermiştir. Anal denilen yıllıklar tutmuşlardır." bilgileri katılımcılarla paylaşılmıştır. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi katılımcıların Hititler hakkında edindikleri kazanımlardan biri olamaz?
A) Tavananna'ya yönetimde yetki verildiği
B) Tarih yazıcılığına önem verildiği
C) Kralın mutlak güç olmadığı
D) Kraliçenin ceza muhakemesi yaptığı
E) Medeni hukukun geliştiği


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar