İnsanlar ve Çevreye Verilen Zararlar 5. Sınıf Sosyal


Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Bir yeri yaşam alanı olarak seçen insanlar 0 yerdeki doğal kaynakları kullanır. İnsanlar bunu yaparken bazen çevreye zarar verirler, doğal dengeyi bozarlar.

Çevre Kirliliği: Canlıların sağlığını etkileyen, çevredeki maddelere zarar veren, niteliklerini bozan, yabancı maddelerin hava, su ve toprağa karışmasına çevre kirliliği denir.

Hava Kirliliği; Atmosferde zararlı gazların insanlara ve diğer canlılara zarar verecek miktara ulaşmasıdır. Ulaşım araçları, elektrik santralleri, sanayi faaliyetleri, binalarda ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar hava kirliliğine neden olur.

Su Kirliliği; Sudaki zararlı maddelerin suyu bozacak miktarda suya karışmasıyla su kirliği oluşur. Termik santraller, gübreler, kimyasal ilaçlar sanayi atıkları, toprak erozyonu su kirliliğinin başlıca nedenleridir.

Gürültü Kirliliği; Bireyleri rahatsız eden ve toplum sağlığına zarar veren seslere gürültü kirliliği denir. Ulaşım araçları, sanayi kuruluşları, müzik yapılan eğlence yerleri, kalabalıkların uğultusu, bağıran insanlar gürültü kirliliğine sebep olurlar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar