İngiltere Genel Özellikleri Coğrafya Ayt

İngiltere Genel Özellikleri Coğrafya Ayt

Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

İNGİLTERE

Yüz ölçümü: 244.100 km2
Nüfusu: 58.700.000
İdare şekli: Parlamentolu Monarşi
Başkent: Londra
Dili: İngilizce
Dini: Hristiyanlık
Kişi başına düşen milli gelir: 21.200 dolar
Yıllık nüfus artışı: ‰1
Şehir nüfus oranı: % 89
Okuma yazma bilmeyenlerin oranı: % 0
Ortalama yaşam süresi: Erkek: 75, kadın: 80 yıl

İNGİLTERE’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Coğrafi Konum

 • Batı Avrupa’da bulunan bir ada ülkesidir.
 • İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda’nın birleşmesiyle oluşan Birleşik Krallık’tır.
 • Doğusunda Kuzey Denizi, güneyinde Manş Denizi, kuzeybatı ve güneybatısında Atlas Okyanusu yer alır.

Yerşekilleri

 • Ülkenin kuzey, orta ve güneybatı kesimleri dağlık; geri kalan yerler ova ve alçak platolardır.
 • Kıyılarında haliç, falez, koy ve körfez bulunur.
 • Thames ve Savern önemli akarsularıdır.

İklim ve Bitki Örtüsü

Batı rüzgarları ve Gulf Stream sıcak su akıntıları etkisiyle ılıman okyanusal iklim görülür.

Orman ve çayırlar yer alır.

Nüfus ve Yerleşme

 • Avrupa’nın yoğun nüfuslu ülkelerindendir.
 • Nüfus iklim şartlarının elverişli olduğu güney kesimlerinde toplanmıştır.
 • Londra, Liverpool, Manchester Birmingham, Edinburg nüfusun yoğun olduğu şehirlerdir.
 • Nüfus artış hızı düşüktür.

Tarım ve Hayvancılık

 • Toprakların büyük bölümü tarıma elverişlidir.
 • İntansif tarım yöntemleri ile verim yüksektir.
 • Patates, şeker pancarı, tahıl, sebze ve meyve başlıca yetiştirilen ürünlerdir.
 • Çayır ve otlaklar geniş yer kapladığı için büyükbaş hayvancılık gelişmiştir.

Sanayi

 • Sanayileşmenin başladığı ilk ülkedir.
 • Sanayi devrimi yünlü dokumanın yerini pamuklu dokuma almasıyla başlamıştır.
 • Coğrafi keşifler, elverişli bir konuma sahip olması, özgür bir düşünce ortamının bulunması, teknik buluşların gerçekleşmesi sanayi devriminin İngiltere’de başlamasının nedenidir.
 • İlk sanayi şehri Manchester ’dir.
 • Kömür, demir ve buharın ortak kullanımıyla demiryolu ağı gelişmiştir. Böylece İngiltere’de sanayi her yere yayılmaya başlamıştır.
 • Sanayi devrimi ile kırdan kente yoğun göç yaşanmıştır.
 • Petrol, doğalgaz, taş kömürü, demir-çelik önemli yer altı kaynaklarındandır.
 • Otomotiv, demir-çelik, dokuma, makine, gemi, uçak önemli sanayi kaynaklarındandır.
 • Ticaret, bankacılık, sigortacılık ve turizmden büyük gelir elde edilmektedir.
 • Sanayi ürünleri ihraç ederken gıda ürünleri ve hammadde ithal eder.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar