İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye

Bu savaş süresince cumhurbaşkanlığı yapan İsmet İnönü Türkiye’yi savaşın dışında tutmayı başarmıştır. Dönemin başbakanları Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu’dur.1940’ta Köy Enstitüleri açılmıştır. Bu enstitülerde Hasan Ali Yücel ile İsmail Hakkı Tonguç beylerin büyük gayretleri vardır.

Fevzi Çakmak Paşa’nın öngörüsüyle Çatalca dolaylarına Alman tehditinden dolayı Çakmak Hattı yapılmıştır.

Alman hava saldırısı ihtimalinden dolayı geceleri karartma uygulanmıştır. Yani büyük tesislerin elektrikleri kapatılmıştır.

Temel gıda ürünleri karne uygulaması ile tüketilmiştir.

Kara borsacılığı önlemek amacıyla Varlık Vergisi çıkarılmıştır. Bu vergiyi ödeyemeyenler Erzurum Aşkale’ye sürülmüştür.

Et Balık Kurumu ve Petrol Ofisi açılmıştır.

1943’de Yahudi yolcuları taşıyan Struma adlı geminin boğazdan geçişi engellenmiştir. Bu gemi içindeki yolcularıyla 1943’de bir Rus torpidosuyla batırılmıştır.

1945’te Nuri Demirağ tarafından Milli Kalkınma Partisi kurulmuştur.1945’te CHP’de toprak kanunu tartışmaları sırasında 4 milletvekilinin verdiği dörtlü takrir sonucunda Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü ihraç edilmiştir. Celal Bayar istifa etmiştir. Bu kişiler 1946’da Demokrat Parti’yi kurmuşlardır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi