İki Boyutta Hareket video konu anlatımı 11. sınıf fizik


Kategoriler: Ders Videoları] }

YATAY ATIŞ HAREKETİ

Belli bir yükseklikten yatay olarak atılan bir cismin düştüğü noktadan daha uzağa gidebilmesi için ne yapılmalıdır? Simülasyon1.1’i inceleyerek iki boyutta atış hareketlerini yorumlayınız.

Simülasyonun Amacı: Atış hareketlerini incelemek

Verilen karekodu okutarak simülasyonu açınız. Simülasyonda yatay atış hareketi incelenecektir. Görsel I’deki ekran görüntüsünde belirtilen “Projective Mobile” menüsünden “Lab” bölümünü açınız. Fırlatma düzeneğinin yüksekliği ve yatayla yaptığı açı ayarlanabilir. Bu amaçla düzenek, üzerine tıklanarak aşağı yukarı yönde sürüklenmelidir. Ekranın sağ kenarındaki menü yardımıyla yer çekimi ivmesi (Gravity), cismin kütlesi (Mass) ve çapı (Diameter) ayarlanabilir. Ekranın alt kısmındaki menüyle de gösterim şekli (Normal/Slow) ve cismin başlangıç hızı (Initial Speed) seçilebilir. Mavi renkli ölçüm aracıyla yörüngedeki herhangi bir nokta için zaman (Time), menzil (Range) ve yükseklik (Heigh) ölçümü yapılabilir. Bunun için ölçüm aracındaki (+) işareti ölçüm yapılacak noktanın üzerine getirilidir. Zemindeki hedef figürünün bulunduğu noktanın, atış yapılan noktaya olan yatay uzaklığını gösterir. Simülasyon boyunca sürtünmeler ihmal edileceğinden ekrandaki menüde yer alan “Air Resistance” bölümünün seçili olmadığına dikkat ediniz.

Simülasyonun Uygulanışı

Görsel I’deki gibi cismin kütlesini 5 kg, çapını 0,1 m ve yer çekimi ivmesini 10 m/s2 olarak ayarlayınız. Atış yüksekliğini 5 m, başlangıç hızını 10 m/s ve gösterim şeklini “Slow” olarak seçiniz. Kırmızı butona tıklayıp gösterimi başlatınız ve cismin hareketini gözlemleyiniz. Ölçüm aracını cismin yere düştüğü noktaya getirerek menzil uzaklığını ve uçuş süresini ölçünüz. Cismin ilk hızını sırasıyla 20 m/s ve 30 m/s olarak seçip aynı işlemleri tekrarlayarak ölçüm sonuçlarını Tablo I’e yazınız.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar